Swedish national study on aging and care, SNAC

Nationell befolkningsstudie om äldre

En svensk nationell studie om åldrande och vård

År 1999 initierade Socialdepartementet ett nationellt projekt i syfte att ge underlag för studier och analyser av åldrandet och vården om de äldre i Sverige.  För den skull inleddes år 2001 longitudinella, individbaserade datainsamlingar kring åldrandet och äldreomsorgssystemet i sin helhet i fyra olika områden – Nordanstig, Kungsholmen, Blekinge (Karlskrona kommun)  och Skåne (Eslöv, Hässleholm, Malmö, Osby och Ystads kommuner). Projektet gavs namnet ”The Swedish National study on Aging and Care” (SNAC).

SNAC-Kungsholmen

SNAC-K är den delstudie som avser Kungsholmen och Essingeöarna i Stockholm. Den bedrivs av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum i samarbete med Aging Research Center (ARC), Karolinska institutet.  SNAC-K omfattar liksom övriga SNAC-studier två delar: SNAC-K vårdsystemstudie och SNAC-K befolkningsstudie.

Befolkningsstudien består av en omfattande, återkommande klinisk undersökning av ett urval personer 60 år och äldre boende på Kungsholmen/Essingeöarna.

Vårdsystemstudiens datainsamling utgörs av en fortlöpande, individbaserad kartläggning av behov och insatser av den offentliga vården och omsorgen hos alla omsorgstagare 65 år och äldre på Kungsholmen/Essingeöarna.