Sök publikationer

Material kring äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor

Här finns Stiftelsen Äldrecentrums rapporter, böcker, doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar, remisser och filmat material. Allt material cirkulerar kring ämnen som rör äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor. Här finns även rapporter och publikationer från andra aktörer, i de fall där Stiftelsen Äldrecentrum medverkar.

Rapporter som inte finns i pdf-format kan som regel beställas kostnadsfritt via info@aldrecentrum.se. Man kan även höra av sig till berörd kontaktperson som anges vid respektive rapport.

OBS! Eftersom Stiftelsen Äldrecentrum nyligen har bytt webbsida pågår fortfarande arbetet med att fylla på med gamla rapporter. Kontakta info@aldrecentrum.se om du letar efter en specifik rapport som ännu inte är upplagd. 

20 träffar

Effectiveness of integrated person-centered interventions for older people’s care: Review of Swedish experiences and experts’ perspective

2024 / Mariam Kirvalidze, Anne-Marie Boström, Ann Liljas, Megan Doheny, Anne Hendry, Brendan McCormack, Laura Fratiglioni, Sulin Ali, Zahra Ebrahimi, Sölve Elmståhl, Maria Eriksdotter, Pascal Gläske, Lena-Karin Gustafsson, Åsa Hedberg Rundgren, Helena Hvitfeldt, Carin Lennartsson, Lena Marmstål Hammar, Gunnar H Nilsson, Peter Nilsson, Joakim Öhlén, Anna Sandgren, Annika Söderman, Karl Swedberg, Nicoline Vackerberg, Davide Liborio Vetrano, Helle Wijk, Janne Agerholm, Amaia Calderón-Larrañaga / Vetenskapliga publikationer

Older adults have multiple medical and social care needs, requiring a shift toward an integrated person-centered model of care. Our objective was to describe and summarize Swedish experiences of integrated person-centered care, and to identify the main challenges and scientific gaps.

Validation of a culturally adapted Swedish-language version of the death literacy index

2023 / Therese Johansson, Åsa Olsson, Carol Tishelman, Kerrie Noonan, Rosemary Leonard, Lars E. Eriksson, Ida Goliath, Joachim Cohen / Vetenskapliga publikationer

The death literacy index (DLI) was developed in Australia to measure death literacy, a set of experience-based knowledge needed to understand and act on end-of-life (EOL) care options but has not yet been validated outside its original context.

Hållbarheten i svensk äldreomsorg i ljuset av covid-19

2023 / Lennarth Johansson, Gerdt Sundström / Vetenskapliga publikationer

Covid-19-pandemin var ett stresstest som visade tillståndet i svensk äldreomsorg. Redan före pandemin hade äldreomsorgen stora problem med att finansiera och att upprätthålla kvaliteten i verksamheten och framför allt att rekrytera och behålla personal.

Factors associated with death literacy among Swedish adults: A cross-sectional exploratory study

2023 / Therese Johansson, Carol Tishelman, Lars E. Eriksson, Joachim Cohen, Ida Goliath / Vetenskapliga publikationer

Objectives: Death literacy is a recent conceptualization representing both individual and community competence, for example, a set of knowledge and skills for engaging in end-of-life-related situations. Little is yet known about which factors are associated with death literacy.

Educational differences in long-term care use in Sweden during the last two years of life

2023 / Susanne Kelfve, Jonas W. Wastesson, Bettina Meinow / Vetenskapliga publikationer

In old age, many people experience a period of functional decline and require long-term care. Sweden has a universal largely tax-financed health and social care system that is used by all societal groups. However, few studies have investigated if educational groups use publicly paid long-term care equitably.