Vad kännetecknar äldre personer som har hemtjänst och hemsjukvård? Resultat från en kartläggning [DIGITALT]

Till anmälan

Välkommen till ett frukostseminarium om äldre personer, hemtjänst och hemsjukvård!

Vårens avslutande seminarium kommer att presentera ett pågående projekt kring äldre personer med insatser från äldreomsorgen och hemsjukvården. Stiftelsen Äldrecentrum har en stor uppsättning data om äldre personers insatser från äldreomsorgen.

I kombination med region Stockholms egna databaser, de så kallade VAL-data, går det nu att se vilka som har pågående insatser från hemsjukvården i Stockholms stad. Under det här seminariet kommer våra utredare, Louise Sundberg och Lars Sonde samt vår seniora rådgivare Lennarth Johansson, att ge en demografisk beskrivning av gruppen, det vill säga vilka insatser de tar del av, i vilken omfattning och av vilka yrkesgrupper.

PROGRAM

8.30-9.00 Föreläsning

9.00-9.15 Tid för frågor

Vill du hellre delta på plats? Då kan du anmäla dig här i stället.


Sista fredagen varje månad bjuder Stiftelsen Äldrecentrum in till ett frukostseminarium med våra utredare eller forskare som presenterar resultat från sina studier eller undersökningar. Anmälningar till seminarierna öppnar cirka tre veckor innan avsatt datum.

VÅRENS PROGRAM
 • 27 januari: Livsstil för bättre hjärnhälsa – Pilotprojekt i Spånga-Tensta
  Lars Sonde, utredare, och Krister Håkansson, senior rådgivare
 • 24 februari: Att vara med i samtalsgrupper som äldre man
  Anna Gustafsson, utredare
 • 31 mars: Balans, stillasittande och hälsa bland äldre personer
  Ing-Mari Dohrn, gästforskare
 • 28 april: Vilken bemanning behövs på särskilt boende för att säkerställa en god vård och omsorg?
  Bettina Meinow, Louise Sundberg och Helena Strehlenert, samtliga utredare
 • 26 maj: Vad kännetecknar äldre personer som har hemtjänst och hemsjukvård? Resultat från en kartläggning.
  Louise Sundberg, Lars Sonde, Bettina Meinow och Åsa von Berens, samtliga utredare, samt Lennarth Johansson, senior rådgivare

Undrar du något om evenemanget? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Frukostseminarium: Vad kännetecknar äldre personer som har hemtjänst och hemsjukvård? Resultat från en kartläggning [digitalt]

Klicka här för att anmäla dig till seminariet.

OBS! Var noggrann med e-postadressens stavning. När du har fyllt i formuläret kommer du få ett bekräftelsemejl som också innehåller länken till seminariet. Kolla i din skräppost om mejlet inte har dykt upp inom ett par timmar.