Vad kännetecknar äldre personer som har hemtjänst och hemsjukvård? Resultat från en kartläggning [DELTAG PÅ PLATS]

Till anmälan

Välkommen till ett frukostseminarium om äldre personer, hemtjänst och hemsjukvård!

Vårens avslutande seminarium kommer att presentera ett pågående projekt kring äldre personer med insatser från äldreomsorgen och hemsjukvården. Stiftelsen Äldrecentrum har en stor uppsättning data om äldre personers insatser från äldreomsorgen.

I kombination med region Stockholms egna databaser, de så kallade VAL-data, går det nu att se vilka som har pågående insatser från hemsjukvården i Stockholms stad. Under det här seminariet kommer våra utredare, Louise Sundberg och Lars Sonde samt vår seniora rådgivare Lennarth Johansson, att ge en demografisk beskrivning av gruppen, det vill säga vilka insatser de tar del av, i vilken omfattning och av vilka yrkesgrupper.

PROGRAM

8.00-8.30 Frukost serveras

8.30-9.00 Föreläsning

9.00-9.15 Tid för frågor

HITTA HIT

Stiftelsen Äldrecentrums lokaler ligger på plan 10 på Sveavägen 155 i Vasastan, Stockholm. Ring på porttelefonen för att bli insläppt.

 • Pendeltåg och tunnelbana till station Odenplan. Sedan 10-15 minuters promenad.
 • Buss: Linje 2 till hållplats Sveaplan eller linje 57, 515, 516, 565 och 595 till hållplats Norrtull.

OBS! Det finns ett begränsat antal platser (20) och sista anmälningsdag är onsdagen 24 maj.

Vill du hellre delta digitalt? Då kan du anmäla dig här i stället.


Sista fredagen varje månad bjuder Stiftelsen Äldrecentrum in till ett frukostseminarium med våra utredare eller forskare som presenterar resultat från sina studier eller undersökningar. Anmälningar till seminarierna öppnar cirka tre veckor innan avsatt datum.

VÅRENS PROGRAM
 • 27 januari: Livsstil för bättre hjärnhälsa – Pilotprojekt i Spånga-Tensta
  Lars Sonde, utredare, och Krister Håkansson, senior rådgivare
 • 24 februari: Att vara med i samtalsgrupper som äldre man
  Anna Gustafsson, utredare
 • 31 mars: Balans, stillasittande och hälsa bland äldre personer
  Ing-Mari Dohrn, gästforskare
 • 28 april: Vilken bemanning behövs på särskilt boende för att säkerställa en god vård och omsorg?
  Bettina Meinow, Louise Sundberg och Helena Strehlenert, samtliga utredare
 • 26 maj: Vad kännetecknar äldre personer som har hemtjänst och hemsjukvård? Resultat från en kartläggning.
  Louise Sundberg, Lars Sonde, Bettina Meinow och Åsa von Berens, samtliga utredare, samt Lennarth Johansson, senior rådgivare

Undrar du något om evenemanget? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Fler evenemang

Se fler evenemang