Samsas-seminarium: Så ger en medforskarmodell tillgång till äldre personers kunskap

Till anmälan

Äldre personer som medforskare

I två studier har forskare tillsammans med äldre personer, undersökt vilka prioriteringar personer 75 år och äldre har kring ohälsa och välbefinnande. Tillsammans tog vi fram en så kallad medforskarmodell, där personer som forskningen rör medverkar i alla delar av ett projekt. Arbetet var ett samarbete mellan Stiftelsen Äldrecentrum och äldreomsorgen i Södermalms stadsdelsförvaltning, och har sitt i ursprung i det större, länsövergripande forskningsprojektet Samsas – Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre.

Under 2024 bjuder forskargruppen i Samsas in till en digital seminarieserie för att presentera resultat från olika studier som görs inom projektet. Under detta seminarium kommer Sarah Wallcook, medforskargruppledare och utredare på Stiftelsen Äldrecentrum, att presentera just medforskarprojektet, som kallas Med och för äldre.

Hon kommer att berätta om varför man ska genomföra medforskarprojekt, hur det kan bli ett verktyg i praktiken och vilken nytta man kan ha av att involvera äldre personer för att utveckla verksamheter i äldreomsorgen.

PROGRAM
  • 15.00–15.30 Presentation av studien
  • 15.30–15.55: Diskussion av forskningsresultaten utifrån egna erfarenheter
  • 15.55–16.00: Sammanfattning och introduktion av nästa seminarium
  • 16.00–16.15 Eftersnack för de som vill

Varmt välkomna!

Projektledare Ida Goliath, utredare vid Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och docent vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet


Samsas – Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre – är ett fyraårigt projekt som är finansierat av forskningsfinansiären Forte (dnr 2021-01361 och 2022-01308). Läs mer på Samsas – Samverkan för bättre hälsa. Projektet är ett samarbete mellan Stiftelsen Äldrecentrum, Nestor FoU-center, FOU nu och FoU Nordost.

Undrar du något om evenemanget? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Digitalt Samsas-seminarium om äldre personer som medforskare, 18 april, klockan 15–16.

Klicka här för att anmäla dig till detta seminarium.

OBS! Dubbelkolla att din e-postadress är rättstavad. Ett bekräftelsemejl med länken till seminariet skickas till din inkorg.