Dialogforum #3 om delaktighet i vårt digitaliserade samhälle – Fokus: Digital kompetens hos personal inom socialtjänsten

Till anmälan

Tema : Digital kompetens hos personal inom socialtjänsten

Varmt välkomna önskar vi både er som deltagit vid tidigare regionala dialogforum och nya deltagare. Denna gång träffas vi för en digital eftermiddag 7 december och lyfter ett område som kommit upp vid de tidigare dialogerna; betydelsen av personalens kompetens. Syftet är att tillsammans lyfta och diskutera insikter och reflektioner kring hur personalens kompetens påverkar möjlighet till delaktighet hos dem de möter. Vi reflekterar även tillsammans kring vilka frågor det behövs ökad kunskap kring delaktighet i ett digitaliserat samhälle.

Innehåll:

  • Kort återkoppling från tidigare dialoger
  • Närbild på några initiativ i Stockholms län;
    – Digital kompetens hos personal – hållbar organisering för säkra basal kunskap, ESF-projekt i Solna Stad
    – Digital kompetens – en kompetensförsörjningsmodell inom bristyrken – vård och omsorg, ESF -projekt Stockholms stad
  • Dialoger i tvärgrupper: vad är viktigt att uppmärksamma? Idéer om fördjupning.
  • Glimtar om vad som vad som sker i länet
  • Presentation av kommande forskningsansökan kopplat till utmaningar och problem som lyfts vid tidigare dialogforum
  • Nästa steg

 

Känner du någon som borde få denna inbjudan? Hjälp oss att sprida den vidare!

Ladda ner inbjudan som PDF

 

Varmt välkommen!
Elisabeth Lauritzen, FOU nu, elisabeth.lauritzen@sll.se
Charlotta Ryd, Äldrecentrum, charlotta.ryd@aldrecentrum.se

———

Regionalt nätverk. Forsknings- och utvecklingsenheter i Stockholms län har tillsammans med Cactus, forskargrupp på KI, startat ett samarbete kring delaktighet i ett digitaliserat samhälle. Gemensamt fokus är socialtjänst i Stockholms län och utifrån detta har ett nätverk med regionala aktörer bildats. I nätverket ingår för närvarande länets FoU:enheter för äldreomsorg och socialtjänst, Cactus och Forum Carpe, i samarbete med länsstyrelsen i Stockholms län och Storsthlm.

Regionalt dialogforum. FoU:enheterna arrangerar, i samarbete nätverket, träffar för spridning av information och inspiration samt dialoger med berörda; socialtjänst, brukarorganisationer, andra aktörer inom offentlig sektor, privata initiativ och civilsamhälle. Tre regionala dialogforum kring delaktighet i vårt digitaliserade samhälle är planerade för år 2021;

#1 hölls 27 maj. Tema: Bilder av hinder och möjligheter
#2 hölls 23 september. Tema: Närbild spännande initiativ i Stockholms län – sätt att nå ut
#3 kommer att hållas 7 december. Tema: Närbild digital kompetens hos personal + Behov av fördjupad kunskap

Kontaktperson: Elisabeth Lauritzen, FOU nu elisabeth.lauritzen@sll.se

 

Gemensam forskning. Ur samarbetet och de regionala dialogerna kommer även idéer för gemensamt fördjupningsarbetet och forskning utkristalliseras. Ev kommer gemensam forskningsansökan göras vintern 2021/22.

Kontaktperson: Charlotta Ryd, Stiftelsen Äldrecentrum Charlotta.ryd@aldrecentrum.se

—————————-

FoU Nordost – www.founordost.se
FoU Nordväst – www.fou-nordvast.se
FOU nu – www.founu.se
Nestor FoU-center – www.nestorfou.se
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum – www.aldrecentrum.se
CACTUS – www.ki.se/nvs/cactus-cognitive-accessibility-and-technology-use-when-ageing-in-home-and-society

Undrar du något om evenemanget? Kontakta oss så hjälper vi dig.