Dialogforum #2 om delaktighet i vårt digitaliserade samhälle – Fokus: Närbild spännande initiativ i Stockholms län

Till anmälan

FoU-enheterna i Stockholms län fortsätter sitt arbete kring delaktighet i det digitaliserade samhället. Du kan vara med och påverka arbetets inriktning när vi bjuder in till vårt andra regionala dialogforum!

Varmt välkommen både ni som deltog vid första dialogforumet och nya deltagare. Denna gång tar vi ett steg vidare och tittar närmare på några av de spännande initiativ som tas i länet för att på olika sätt erbjuda invånarna stöd i användning av digital teknik. Syftet är att tillsammans lyfta och diskutera insikter och reflektioner kring hur initiativen bidrar till ökad delaktighet för invånarna och vad som är viktigt att uppmärksamma i det fortsatta arbete. Vi har särskilt fokus på hur man når de som har stora utmaningar att delta aktivt i ett digitaliserat samhälle.

Innehåll:

  • Kort återkoppling från dialogforumet i maj
  • Närbild på några initiativ i regionen; Digital fixarstöd i Stockholm, digital hemguide i Järfälla, Unga IT-värdar i Stockholm och Hållbar etablering i Stockholm
  • Dialoger i tvärgrupper: vad är viktigt att uppmärksamma? Idéer om fördjupning.
  • Spaning med tre perspektiv: medborgare + samarbetspartners + forskare
  • Nästa steg

Känner du till ett intressant initiativ (på idéstadiet eller genomfört, lyckat eller misslyckat) för ökad delaktighet i ett digitaliserat samhälle? Tipsa oss gärna via anmälningslänken!

Känner du någon som borde få denna inbjudan? Hjälp oss att sprida den vidare!

*******

Regionalt nätverk. Forsknings- och utvecklingsenheter i Stockholms län har tillsammans med Cactus, – forskargrupp på KI, startat ett samarbete kring delaktighet i ett digitaliserat samhälle. Gemensamt fokus är socialtjänst i Stockholms län och utifrån detta har ett nätverk med regionala aktörer bildats. I nätverket ingår för närvarande FoU:erna för äldreomsorg och socialtjänst, Cactus och Forum Carpe, i samarbete med länsstyrelsen i Stockholms län och Storsthlm.

Regionalt dialogforum. FoU:erna arrangerar, i samarbete nätverket, träffar för spridning av information och inspiration samt dialoger med berörda; socialtjänst, brukarorganisationer, andra berörda aktörer inom offentlig sektor, privata initiativ och civilsamhälle. Tre regionala dialogforum kring delaktighet i vårt digitaliserade samhälle är planerade för år 2021;

#1 var 27 maj, em. Tema: Bilder av hinder och möjligheter

#2 är 23 sept, em. Tema: Närbild spännande initiativ i Stockholms län – sätt att nå ut

#3 planeras till dec. Tema: Fler närbilder + Behov av fördjupad kunskap

Kontaktperson: Elisabeth Lauritzen, FOU nu elisabeth.lauritzen@sll.se

Gemensam forskning. Ur samarbetet och de regionala dialogerna kommer även idéer för gemensamt fördjupningsarbetet och forskning utkristalliseras. Ev kommer gemensam forskningsansökan göras vintern 2021/22.

Kontaktperson: Charlotta Ryd, Äldrecentrum Charlotta.ryd@aldrecentrum.se

*******

FoU Nordost – www.founordost.se
FoU Nordväst – www.fou-nordvast.se
FOU nu – www.founu.se
Nestor FoU-center – www.nestorfou.se
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum – www.aldrecentrum.se
CACTUS – www.ki.se/nvs/cactus-cognitive-accessibility-and-technology-use-when-ageing-in-home-and-society

Undrar du något om evenemanget? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Forumet kommer att hållas digitalt. Anmäl dig senast 20 september.

  • För dig som vill bidra men som inte önskar eller kan delta i denna digitala träff finns möjlighet att träffas på fysiskt möte med samma tema:

4 oktober 2021, kl 13-15, Plats: Stiftelsen Äldrecentrum.

Anmälan till charlotta.ryd@aldrecentrum.se