Dialogforum #2 om socialtjänsten och delaktighet för alla i det digitaliserade samhället

Till anmälan

FoU-enheterna i Stockholms län fortsätter sitt arbete kring delaktighet i det digitaliserade samhället. Du kan vara med och påverka arbetets inriktning när vi bjuder in till vårt andra regionala dialogforum!

Vi förväntas i allt högre grad använda digital teknik för att vara delaktiga i vår vardag och i samhället. Men den som inte använder digital teknik riskerar bli begränsad och hamna i utanförskap. Socialtjänsten har en viktig roll i frågor som rör invånarnas delaktighet.

Den 27 maj håll vi, några av FoU:erna i Stockholms län i samarbete med forskargruppen CACTUS från Karolinska Institutet, ett regionalt dialogforum på temat Delaktighet för alla i det digitaliserade samhället. Nu är det dags för vårt andra dialogforum där vi fortsätter vårt arbete utifrån diskussionerna under den första träffen.

Vi vänder oss till dig som är intresserad av frågor som rör invånarnas delaktighet i ett digitaliserat samhälle, och hur socialtjänsten, och dess verksamheter inom till exempel äldreomsorgen och LSS, kan möta dessa utmaningar. Du kanske är socialchef, strateg, utvecklingsledare, ansvarig för införande av välfärdsteknologi, arbetar inom någon av socialtjänstens verksamheter, eller representerar en brukarorganisation eller förening.

Kontakta oss gärna om du vill få inbjudan till kommande träffar, även om du inte har möjlighet att delta nu, eller är intresserad av att veta mer om projektet. Vi vill också gärna ta del av dina reflektioner och idéer om digital delaktighet. Läs mer om projektet här: Motverka digitalt utanförskap och om det första dialogforumet här: Stor uppslutning kring delaktighet och digitalisering

Varmt välkommen!

Charlotta Ryd, Äldrecentrum, charlotta.ryd@aldrecentrum.se
Elisabeth Lauritzen, FOU nu, elisabeth.lauritzen@sll.se tel 070 00 11 234

FoU Nordost – www.founordost.se
FoU Nordväst – www.fou-nordvast.se
FOU nu – www.founu.se
Nestor FoU-center – www.nestorfou.se
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum – www.aldrecentrum.se
CACTUS – www.ki.se/nvs/cactus-cognitive-accessibility-and-technology-use-when-ageing-in-home-and-society

Undrar du något om evenemanget? Kontakta oss så hjälper vi dig.

DETTA EVENEMANG ÄR INTE ÖPPET FÖR ANMÄLAN ÄN. HÅLL UTKIK PÅ VÅR HEMSIDA EFTER FLER NYHETER.