Ålderism

Författare: Lars Andersson - Kategori: Böcker - Årtal: 2008

Ålderism bokomslagÅlderism handlar om ålder som grund för fördomar och diskriminering, med betoning på situationen för äldre. Ålderism är kanske den mest accepterade formen av fördom som existerar i dag, och den form av diskriminering som det tas lättast på. Negativa uttalanden och åsikter är accepterade på ett helt annat sätt om de är riktade mot äldre än om de vore riktade mot andra grupper. Denna bok tecknar en bakgrund till de fördomsfulla attityder mot äldre, ålderdom och åldrandet samt de stereotyper och den diskriminering av äldre som förekommer i dag. Åldrandet och ålderdomen är frågor som ständigt diskuteras.

Boken riktar sig främst till högskolestuderande inom samhälls- och beteendevetenskap, socialt arbete, social omsorg och vård, liksom till yrkesverksamma inom fältet.

Lars Andersson är professor i gerontologi vid Linköpings universitet och knuten till Stiftelsen Äldrecentrum.

Boken ges ut av Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-05203-8.

Publicerad: 16 december, 2008

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.