Välkommen till dialogforum om hur vi upptäcker digitalt utanförskap

4 november, 2022

Succéinitiativet för att öka delaktigheten i det digitaliserade samhället fortsätter. Nu arrangerar Stiftelsen Äldrecentrum det femte dialogforumet i serien, denna gång med temat Hur kan digitalt utanförskap upptäckas och kartläggas?

Det var under våren 2021 som Stiftelsen Äldrecentrum, Nestor FoU-center, FoU Nordost, FoU Nordväst och FoU nu, tillsammans med forskningsgruppen CACTUS vid Karolinska institutet, inledde en serie regionala dialogforum i samarbetet Delaktighet för alla i det digitaliserade samhället. Hittills har man hunnit med fyra träffar med olika teman, som kommit till i samarbete med dialogforumens deltagare.

Charlotta Ryd är utredare på Stiftelsen Äldrecentrum och en av de ansvariga för initiativet kring delaktighet. Hon berättar att frågorna uppenbarligen är relevanta för många verksamheter i dag.

– Det finns ett stort intresse för att fortsätta, det märks på anmälningarna och engagemanget kring våra dialogforum. Det har också startats några nätverk kring frågorna vi tagit upp.

Nu är inbjudan öppen till det femte dialogforumet, som hålls digitalt under eftermiddagen 17 november. Temat denna gång blir Hur kan digitalt utanförskap upptäckas och kartläggas? Tanken är att deltagarna ska mötas, diskutera och kanske hitta vägar framåt kring frågor som hur man i det dagliga arbetet kan uppmärksamma risk för digitalt utanförskap, hur man kan upptäcka det i ett tidigt skede, och hur risk för digitalt utanförskap kan upptäckas av socialtjänsten vid utredning av behov av stöd?

– Det här är frågor vi hade med oss när vi planerade för arbetet med delaktighet och vi har bland annat funderat på om IBIC, alltså individens behov i centrum, ett arbetssätt för personer som behöver stöd, kan användas för att lyfta de digitala aspekterna, säger Charlotta Ryd.

Hur man ska arbeta för att hitta personer som behöver stöd för att kunna vara delaktiga i samhället är alltså inte helt enkelt. Hur man lyckas skulle kunna bero på vilken utgångspunkt man har för sin dialog med dem.

– Inom socialtjänsten till exempel – hur blir det om man börjar fråga direkt om tekniken, jämfört med om man i stället börjar kring vardagslivet och hur det ser ut. Beroende på hur man tar sig an det får man olika utfall.

Sista anmälningsdag till dialogforumet är 9 november och alla är välkomna, både tidigare deltagare och nya. Här finns mer information och anmälningsformulär.