Dialogforum #5 om delaktighet i vårt digitaliserade samhälle – Hur kan digitalt utanförskap upptäckas och kartläggas?

Till anmälan

Tema Hur kan digitalt utanförskap upptäckas och kartläggas?

Vi vet att vissa medborgare lever i eller riskerar digitalt utanförskap. Hur kan man, i det dagliga arbetet, uppmärksamma risk för digitalt utanförskap? Hur kan man upptäcka det i ett tidigt skede? Hur kan risk för digitalt utanförskap upptäckas vid utredning av behov av stöd från socialtjänsten?

Dessa frågor vill vi lyfta tillsammans och därför bjuder vi in till ett dialogforum 17 november.Vi kommer som tidigare varva korta input med dialoger i mindre grupper.

Du hittar länk till anmälan längst ner på denna sida! Sista anmälningsdag 9 november.

Känner du någon som borde få denna inbjudan? Hjälp oss att sprida den vidare!
Ladda ner inbjudan som PDF

Varmt välkommen!
både du som är med för första gången och du som deltog vid dialogforum förra året.
Elisabeth Lauritzen, FOU nu, elisabeth.lauritzen@regionstockholm.se
Sarah Wallcook, Stiftelsen Äldrecentrum, sarah.wallcook@aldrecentrum.se

———

Regionalt nätverk. Forsknings- och utvecklingsenheter i Stockholms län har tillsammans med Cactus, forskargrupp på KI, startat ett samarbete kring delaktighet i ett digitaliserat samhälle. Gemensamt fokus är socialtjänst i Stockholms län och utifrån detta har ett nätverk med regionala aktörer bildats. I nätverket ingår för närvarande länets FoU:enheter för äldreomsorg och socialtjänst, Cactus och Forum Carpe, i samarbete med länsstyrelsen i Stockholms län och Storsthlm.

Regionalt dialogforum. FoU:enheterna arrangerar, i samarbete nätverket, träffar för spridning av information och inspiration samt dialoger med berörda; socialtjänst, brukarorganisationer, andra aktörer inom offentlig sektor, privata initiativ och civilsamhälle. Tre regionala dialogforum kring delaktighet i vårt digitaliserade samhälle är planerade för år 2021;

#1 hölls 27 maj. Tema: Bilder av hinder och möjligheter
#2 hölls 23 september. Tema: Närbild spännande initiativ i Stockholms län – sätt att nå ut
#3 hölls 7 december. Tema: Närbild digital kompetens hos personal + Behov av fördjupad kunskap
#4 hölls 17 maj. Tema: Hur vet vi vilket stöd som behövs och om stödet fungerar?

Kontaktperson: Elisabeth Lauritzen, FOU nu elisabeth.lauritzen@sll.se

 

Gemensam forskning. Ur samarbetet och de regionala dialogerna kommer även idéer för gemensamt fördjupningsarbetet och forskning utkristalliseras. Ev kommer gemensam forskningsansökan göras vintern 2021/22.

Kontaktperson: Sarah Wallcook, Stiftelsen Äldrecentrum sarah.wallcook@aldrecentrum.se

—————————-

FoU Nordost – www.founordost.se
FoU Nordväst – www.fou-nordvast.se
FOU nu – www.founu.se
Nestor FoU-center – www.nestorfou.se
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum – www.aldrecentrum.se
CACTUS – www.ki.se/nvs/cactus-cognitive-accessibility-and-technology-use-when-ageing-in-home-and-society

 

Undrar du något om evenemanget? Kontakta oss så hjälper vi dig.

 

  • För dig som vill bidra men inte önskar eller kan delta i denna digitala träff finns möjlighet att träffas på fysiskt möte med samma tema.
    Anmäl ditt intresse till sarah.wallcook@aldrecentrum.se