Bli gästforskare hos Stiftelsen Äldrecentrum

9 november, 2021

Är du äldreforskare och vill göra skillnad i praktiken? Då ska du ta chansen att bli gästforskare hos Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Nu startar Stiftelsen Äldrecentrum ett gästforskarprogram. Våra stiftare är Stockholms stad och Region Stockholm, och målet med att knyta en gästforskare till vår verksamhet är att långsiktigt främja forskning och kunskapsutveckling inom deras intresseområden kring äldre. Vi vill också hitta nya forskningssamarbeten mellan Stiftelsen Äldrecentrum och andra forskningsorganisationer, som universitet, högskolor och FoU-enheter.

Porträtt - Åsa Hedberg Rundgren

Åsa Hedberg Rundgren, direktör för Stiftelsen Äldrecentrum.

Stiftelsen Äldrecentrum strävar efter att bedriva forskning som når ut till praktiken och som kan bli direkt användbar och göra nytta för den äldre. Vi söker därför forskare som har samma strävan som vi och som i dag finns i en organisation som vill samarbeta med oss. Vår förhoppning är att kunna knyta långvariga samarbeten med både den enskilde forskaren och den forskningsorganisation som denne är verksam vid, säger Åsa Hedberg Rundgren.

Uppdragets detaljer formas tillsammans med gästforskaren. Gästforskaren kommer bland annat kunna vara med och initiera forskningsprojekt tillsammans med Stiftelsen Äldrecentrum, förstärka det FoU-arbete som pågår hos oss i dag och dessutom bidra till stiftelsens populärvetenskapliga tidskrift Äldre i Centrum. Vi söker en forskare som är lyhörd och nyfiken på vad som pågår, till exempel i äldreomsorgen och vården av äldre, och som kan komplettera och inspirera med nya perspektiv.

Detta är ett spännande och unikt uppdrag med många möjligheter. Så tveka inte att skicka in din ansökan, säger Åsa Hedberg Rundgren.

De senaste åren har Stiftelsen Äldrecentrum gjort en satsning för att stärka sin forskningsverksamhet. I början av 2021 kom det första numret av stiftelsens nya vetenskapliga tidskrift Äldre i Centrum Vetenskapligt supplement, som nyligen tilldelades ekonomiskt stöd av Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Stiftelsen Äldrecentrum kommer dessutom att finansiera en doktorand i samarbete med ett lärosäte i landet.

För att få veta mer, och se hur du ska ansöka – läs vår annons för Gästforskare hos Stiftelsen Äldrecentrum (pdf).