Reflektion som arbetsutveckling [ny utgåva]

Gemensam reflektion på arbetet har visat sig vara en både uppskattad och fungerande metod att uppnå lärande, insikt och förändring. I reflektionen kan personalens kreativa idéer och erfarenheter tas tillvara.

Men vad är reflektion och hur går det till när vi reflekterar? Vilka vinster och möjligheter finns det med reflektion och vilka förutsättningar behövs för att komma igång med reflektion på arbetsplatsen? Dessa och flera andra frågor tas upp i boken Reflektion som arbetsutveckling som getts ut av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Författare är Marie Birge Rönnerfält och Eva Norman. Boken beskriver på ett konkret sätt reflektionsarbetet i praktiken.
 
 
Författarna, båda med lång erfarenhet från såväl utbildning som socialt arbete, beskriver även vilka förutsättningar som krävs för att få reflektionsarbetet att fungera på arbetsplatsen. Den första boken om reflektion som arbetsutveckling utkom 2015, och har sedan dess använts i ett stort antal utbildningar till reflektionsledare. Den nya utgåvan har blivit grundligt omarbetad.

– Under de år vi har arbetat med reflektion har vi fått nya erfarenheter och det har även kommit ny forskning på området, som vi ville få med i den nya utgåvan. Den nya Reflektion som arbetsutveckling har därför utökats med ytterligare teori, fler metoder och modeller, säger Marie Birge Rönnerfält.
 
Boken har en bred målgrupp och riktar sig framför allt till alla som arbetar med människor och som vill utveckla arbetet. Det kan handla om chefer och andra professioner inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, olika utbildningar och andra verksamheter. En annan målgrupp är personer som är intresserade av utvecklingsfrågor.
 
Marie Birge Rönnerfält är tidigare universitetsadjunkt på institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet.
Eva Norman är tidigare utredare vid Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.
 
Beställ dina exemplar på info@aldrecentrum.se  Ange antal exemplar, namn, postadress och faktureringsadress.
 
Pris: 250 kr inkl. moms, frakt tillkommer.
ISBN: 978-91-639-9472-2

 

Studio Äldrecentrum

Se intervjun med författarna till Reflektion som arbetsutveckling, Eva Norman och Marie Birge Rönnerfält, som här berättar mer om fördelarna med reflektion.