Sök publikationer

Material kring äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor

Här finns Stiftelsen Äldrecentrums rapporter, böcker, doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar, remisser och filmat material. Allt material cirkulerar kring ämnen som rör äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor. Här finns även rapporter och publikationer från andra aktörer, i de fall där Stiftelsen Äldrecentrum medverkar.

Rapporter som inte finns i pdf-format kan som regel beställas kostnadsfritt via info@aldrecentrum.se. Man kan även höra av sig till berörd kontaktperson som anges vid respektive rapport.

OBS! Eftersom Stiftelsen Äldrecentrum nyligen har bytt webbsida pågår fortfarande arbetet med att fylla på med gamla rapporter. Kontakta info@aldrecentrum.se om du letar efter en specifik rapport som ännu inte är upplagd. 

4 träffar

Improving the lives of people with dementia through technology

2023 / Martin Orell, Déborah Oliveira, Orii McDermott, Frans R. J. Verhey, Fania C. M. Dassen, Rose-Marie Dröes / Böcker

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrums utredare Sarah Wallcook bidrog (tillsammans med sina medförfattare) med två kapitel till denna antologi om hur teknik kan göra livet bättre för personer med demenssjukdom.

Reflektion som arbetsutveckling – ny utökad utgåva

2019 / Marie Birge-Rönnerfält, Eva Norman / Böcker

Vad är reflektion och hur går det till när vi reflekterar? Vilka vinster och möjligheter finns det med reflektion? Vad behövs för att komma igång med reflektion på arbetsplatsen? Dessa och flera andra frågor tas upp i den utökade utgåvan av handboken Reflektion som arbetsutveckling.

Socialgerontologi (andra upplagan)

2013 / Lars Andersson / Böcker

Andra upplagan av uppskattad antologi Denna antologi var den första i sitt slag på svenska när den kom ut i sin första upplaga 2002. Den fyllde då ett efterfrågat behov av en grundbok inom området. Sedan dess har flera böcker med olika fokus getts ut, men Socialgerontologi har behållit sin position som ett standardverk. När […]

Ålderism bokomslag

Ålderism

2008 / Lars Andersson / Böcker

Lars Andersson har skrivit den svenska grundboken om ålderism, fördomar och diskriminering på grund av ålder, oftast riktad mot äldre personer. Boken tecknar en bakgrund till de fördomsfulla attityder mot äldre, ålderdom och åldrandet samt de stereotyper och den diskriminering av äldre som förekommer i dag.