Tryggt mottagande på Östermalm

Erfarenheter från ett strukturerat verksamhetsnära utvecklingsarbete i socialtjänsten – tryggt mottagande på Östermalm

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum fick uppdraget att stödja ett utvecklingsarbete med att främja samverkan mellan ett Tryggt mottagande-team och biståndshandläggare, för att bättre ta till vara den resurs som Tryggt mottagande är. Våra utredare har tillsammans med medarbetare och chefer i verksamheterna genomfört kartläggning, prioritering, konkretisering av utvecklingsbehov, generering av utvecklingsförslag och förslag på uppföljning och planering av implementering. Detta beskriver vi i vår slutrapport med hjälp av en modell för förbättringsarbete och en modell för implementering.

Resultatet visar att det är viktigt att kartlägga förutsättningar, resurser och stödstrukturer för genomförande, uppföljning och implementering, för att nå i mål med ett utvecklingsarbete. Utvecklingsarbeten bör involvera alla de aktörer som berörs av den tänkta förändringen, samtidigt som det finns potential i ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan stadsdelar kring Tryggt mottagande. Diskussionen om balansen mellan kvalitet och kvantitet i Tryggt mottagande är viktig att bära med sig i den fortsatta utvecklingen av organisation och arbetsprocesser.