Frukostseminarium: Verktyg för följsamhet och anpassning vid nya arbetssätt

Till anmälan

Välkommen till ett seminarium om hur man kan tillämpa evidensbaserade metoder i praktiken!

I dag förväntas socialtjänstens verksamheter arbeta utifrån evidens och bästa tillgängliga kunskap. Ett sätt att göra det på är att använda arbetssätt som utvecklats och testats i forskning, så kallade evidensbaserade metoder. Men det är inte lätt att tillämpa sådana arbetssätt i praktiken. Verkligheten lägger ofta krokben och det är  vanligt att metoder anpassas på olika sätt, trots att man inte vet vilka konsekvenser det får.

Under det här seminariet kommer Stiftelsen Äldrecentrums utredare Helena Strehlenert att berätta hur man kan tänka kring att tillämpa evidensbaserade metoder i praktiken. Hon kommer även att presentera ett verktyg som verksamheter kan använda för att balansera följsamhet och anpassning när de vill implementera nya arbetssätt.


Sista fredagen varje månad bjuder Stiftelsen Äldrecentrum in till ett kostnadsfritt frukostseminarium med våra utredare eller forskare som presenterar resultat från sina studier eller undersökningar. Anmälningarna öppnar cirka tre veckor innan utsatt datum.

Vårens PROGRAM
 • 26 januari: Dokumentärfilm som verktyg för lärande i äldreomsorg
  Stiftelsen Äldrecentrums utredare Ida Goliath och filmvetaren Annika Wik
 • 23 februari: Verksamhetslogik som redskap för organisationsutveckling
  Sarah Wallcook, Åsa von Berens och Helena Strehlenert, samtliga utredare på Stiftelsen Äldrecentrum, och Paula Källgren, utbildningsansvarig på Kliniskt träningscentrum
 • 22 mars: Verktyg för följsamhet och anpassning vid nya arbetssätt
  Helena Strehlenert, utredare på Stiftelsen Äldrecentrum
 • 26 april: Vilka omsorgsbehov och insatser har personer som beviljas äldreomsorg?
  Bettina Meinow, Åsa von Berens och Sarah Wallcook, samtliga utredare på Stiftelsen Äldrecentrum
 • 31 maj: Att upptäcka symtom och besvär relaterade till undernäring hos äldre
  Åsa von Berens, utredare på Stiftelsen Äldrecentrum, och Erika Berggren, forskare och distriktssköterska på Akademiskt primärvårdscentrum

Undrar du något om evenemanget? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Frukostseminarium Verktyg för följsamhet och anpassning vid nya arbetssätt, 22 mars

OBS! Anmälan till detta seminarium öppnar cirka tre veckor innan utsatt datum.

För att vara först med att få information om när anmälan öppnar, rekommenderar vi att du prenumererar på vårt nyhetsbrev.