Frukostseminarium – Att ansöka om hemtjänst för första gången [DIGITALT]

Till anmälan

Välkommen till ett frukostseminarium 28 oktober om hur äldre personer upplever kontakten med biståndshandläggare!

Biståndshandläggaren Pim Karlström kommer att presentera sitt masterarbete.

Frukostseminariet bjuder på en föreläsning av biståndshandläggaren Pim Karlström, som i våras skrev en masteruppsats i folkhälsovetenskap om hur äldre personer som söker hemtjänst för första gången upplever processen.

Hon har undersökt frågor som:

  • Vad föranleder äldre personer till att ansöka om hemtjänst för första gången?
  • Hur upplever äldre personer kontakten med biståndshandläggare inom äldreomsorgen och själva processen med att ansöka om hemtjänst?
PROGRAM: 

8.30–9.00: Föreläsning

9.00–9.15: Tid för frågor

Seminariet är öppet för alla och kommer att sändas via Microsoft teams. En länk kommer att skickas ut till alla som har anmält sig dagen innan. 

Vill du hellre delta på plats i Stiftelsen Äldrecentrums lokaler? Då kan du anmäla dig här i stället. Vänligen observera att det då finns ett begränsat antal platser och att sista anmälningsdagen är onsdagen 26 oktober.

Masterarbete

Du kan läsa Pim Karlströms masterarbete, Applying for home care services: A qualitative study of how first-time users of social care for older people experienced the application process, här.


Sista fredagen varje månad bjuder Stiftelsen Äldrecentrum in till ett frukostseminarium med föreläsare som presenterar resultat från sina studier eller undersökningar.

Nästa frukostseminarium kommer att hållas 25 november med Stiftelsen Äldrecentrums utredare Ida Goliath som föreläsare. Hon kommer att presentera arbetet med en rapport som handlar om palliativ vård på särskilda boenden, säbo.

Undrar du något om evenemanget? Kontakta oss så hjälper vi dig.