Tredje dialogforumet om delaktighet och digitalisering

24 november, 2021

De tidigare träffarna har mötts av stort intresse, och den 7 december är det dags för det tredje dialogforumet om delaktighet i det digitaliserade samhället. Denna gång blir temat Digital kompetens hos personal inom socialtjänsten.

I våras inledde Stiftelsen Äldrecentrum, Nestor FoU-center, FoU Nordost, FoU Nordväst och FoU nu, tillsammans med forskningsgruppen CACTUS vid Karolinska institutet en serie regionala dialogforum i samarbetet Delaktighet för alla i det digitaliserade samhället. Hittills har man hunnit med två träffar med tema Bilder av hinder och möjligheter och Närbild spännande initiativ i Stockholms län – sätt att nå ut.

Nu är inbjudan öppen till det tredje dialogforumet, som hålls digitalt under en eftermiddag den 7 december. Nästa steg i delaktighetsarbetet bygger på de tankar som kommit fram under tidigare träffar. Temat denna gång blir Digital kompetens hos personal inom socialtjänsten. Målet är att diskutera hur personalens kompetens påverkar möjlighet till delaktighet hos dem de möter. Under eftermiddagen får deltagarna titta närmare på ett par pågående projekt från Solna och Stockholm, samt bilda tvärgrupper för att dela med sig av erfarenheter och tankar.

Mer information och anmälan hittar du i vårt kalendarium.