Storslam i forskningsanslag för Stiftelsen Äldrecentrum

6 oktober, 2021

När Forte meddelade sina beslut om forskningsanslag den första oktober blev Stiftelsen Äldrecentrum en av de stora vinnarna. Något som inte är så vanligt för en FoU-enhet.

Porträtt - Åsa Hedberg Rundgren

Åsa Hedberg Rundgren.

Den första oktober offentliggjorde Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, sina beslut om forskningsmedel enligt sina tidigare utlysningar. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum tog hem en storslam då man beviljades medel för både ett större projekt i samarbete med tre andra FoU-enheter i länet, och sina två tidskrifter. Samtidigt ingår Äldrecentrums medarbetare i tre andra projekt som fick pengar.

– Det känns fantastiskt. Vi är stolta och glada och supernöjda. Bidrag från en utlysning är ju aldrig något man räknar med, även om man alltid hoppas att finansiärerna ska tro på ens idé. Och det har de verkligen gjort, säger Stiftelsen Äldrecentrums direktör Åsa Hedberg Rundgren.

FoU står för forskning och utveckling och FoU-enheter drivs ofta av kommuner och regioner för att söka kunskap om och lösningar på praktiknära problem. Nu har alltså Stiftelsen Äldrecentrum tillsammans med Nestor FoU-center, FOU nu, FoU Nordost, samt forskare på Sophiahemmets högskola, Karolinska universitetssjukhuset och Akademiskt primärvårdscentrum vid Stockholms läns sjukvårdsområde beviljats 4,5 miljoner kronor över tre år för projektet Samarbete för förebyggande egenvård i hemmiljö för sköra äldre personer.

Forskningsprojektet handlar om det förebyggande arbetet kring äldres hälsa, exempelvis undernäring fall och psykisk ohälsa. Här behöver kommunerna samarbeta med regionen och detta samarbete kan ske genom verktyget egenvårdsintyg. Men det verkar inte användas i så stor utsträckning.

– Vi vill undersöka hur mycket och på vilket sätt egenvårdsintygen används i dag, och även undersöka vård och omsorgspersonalens uppfattningar om vad som möjliggör och hindrar att man använder verktyget. Och vi kommer så klart även undersöka patientens perspektiv på vad som är viktigt för att de ska vilja ta emot de här typerna av insatser, säger projektledaren Lina Palmlöf, som är utredare på Stiftelsen Äldrecentrum.

Porträttbild på Lina Palmlöf

Lina Palmlöf.

Arbetet inom projektet kommer att genomföras i flera steg. Först kommer man att undersöka personalens syn på egenvårdsintyget, sedan patienternas perspektiv. Vad behöver de för att kunna jobba med egenvård med stöd av till exempel hemtjänsten? Sedan kan man bygga modeller tillsammans med praktiken och testa dem.

– Alla samarbetspartners kommer att ha en uppstartsdag i början på december, och innan dess har vi en hel del förarbete att göra. Tanken är också att vi ska rekrytera en post doc i projektet, och det kommer vi att börja förbereda direkt, säger Lina Palmlöf.

Sedan några år har Stiftelsen Äldrecentrum arbetat med att stärka F:et, som alltså står för forskningen i FoU. Åsa Hedberg Rundgren känner att det arbetet nu börjar betala sig.

– Det är klart att ett bidrag från en finansiär bekräftar vår roll som forskningsaktör. Det här projektet är ju ett samarbete mellan flera aktörer, men det är ju framför allt FoU-perspektivet som kommer fram i vår ansökan, säger hon.

Bakom ansökningarna i den senaste Forteutlysningen döljer sig flera FoU-enheter, även om det nästan uteslutande är universitet och högskolor som är huvudsökande och förvaltar de utdelade medlen. Det hoppas Åsa Hedberg Rundgren ska ändras i framtiden.

– Jag tänker att FoU-enheter kan stå på egna ben. Och det visar ju vårt projekt, det är vi som FoU som är huvudsökande till projektet, och det har beredningsgruppen på Forte sett och förstått, att det här är bra forskning.

Stiftelsen Äldrecentrum kommer framöver också att finansiera en doktorand inom forskningen om äldre och åldrande. Dessutom arbetar man med en utlysning för att knyta en gästforskare till sig, samtidigt som man planerar för fler forskningsansökningar i samarbete med sina FoU-kollegor i länet.

Med Fortes bidragsbeslut blev det också klart att Stiftelsen Äldrecentrums populärvetenskapliga tidskrift Äldre i Centrum och den nystartade vetenskapliga tidskriften ÄiC Vetenskapligt supplement båda tilldelats anslag för tre år framåt. Den nya tidskriften publicerar forskning om äldre och åldrande på svenska, ett sätt att nå en lite bredare publik med originalforskning.

– Det har varit ett intensivt uppstartsarbete och det viktigt att få Fortes stöd då det skapar förutsättning för oss att jobba långsiktigt. Det är ju första gången vi ger oss på denna genre, så vi har mycket att lära, säger Åsa Hedberg Rundgren.

Porträttbild på Jonas Nilsson.

Jonas Nilsson.

Chefredaktör  är nöjd med hur arbetet hittills har tagits emot av svenska forskare.

– Det är en utmaning att etablera en ny vetenskaplig tidskrift, men vi har fått ett fint stöd och kan efter vårt första nummer se att intresset för att publicera i den ökar. Fortes beslut visar också att vi är på rätt väg, säger han.

Att starta supplementet har flera syften. Dels att stödja vetenskapssamhället att sprida fler forskningsresultat, men också att bygga broar mellan akademin och FoU-enheternas utredningar och forskning.

– Det finns mycket kunskap om äldres liv i utredningar och rapporter, som aldrig kommer vetenskapen till del. Ibland behöver kvaliteten höjas på FoU-enheternas arbete och det kan vi hjälpa till med genom vetenskaplig granskning, men ofta handlar det bara om att studierna inte publiceras i ett vetenskapligt sammanhang, säger Jonas Nilsson.