Stor uppslutning kring delaktighet och digitalisering

11 juni, 2021

När Stiftelsen Äldrecentrum och övriga FoU-enheter i Stockholms län bjöd in till dialogforum om delaktighet och digitalisering blev gensvaret stort. Nu skapas ett regionalt nätverk för dessa frågor.

För en månad sedan bjöd Stiftelsen Äldrecentrum, Nestor FoU-center, FoU Nordost, FoU Nordväst och FoU nu, tillsammans med forskningsgruppen CACTUS vid Karolinska institutet, in till dialogforum kring det nya samarbetet Delaktighet för alla i det digitaliserade samhället.

Elisabeth Lauritzen på FOU nu och Charlotta Ryd från Stiftelsen Äldrecentrum är processledare i det nya samarbetet. Till den första träffen hade de hoppats på en bred uppslutning av engagerade från olika verksamheter och funktioner, med en inriktning på socialtjänstens ansvarsområden. Och gensvaret blev stort. 170 intresserade hörde av sig, och drygt 130 personer deltog i dialogforumet, som hölls via Zoom den 27 maj.

– Vi har redan med representanter från 24 av länets 26 kommuner, socialtjänstens alla områden, digitalisering/it, kultur, vård, Region Stockholm, politiker, seniorer, Seniornet, pensionärsorganisationer, kommunala pensionärsråd, Afasiförbundet, FoU-enheter, länsstyrelsen, STORsthlm, Forum Carpe och Länsstyrelsen samt Digidel, intresserade kommuner och FoU-enheter i andra delar landet. Det var alltså deltagare från offentlig sektor, civilsamhälle och näringsliv. Vi är otroligt glada för den breda uppslutningen och allas viktiga bidrag! säger Elisabeth Lauritzen.

Under mötet presenterades exempel på projekt som berör delaktighet och digitalisering. De arrangerande organisationerna presenterade sig och tankarna bakom inbjudan, och dessutom hölls två dialoger, om områdets utmaningar och möjligheter, där alla deltagare bidrog. Diskussionerna kommer att ligga till grund för vad samarbetet ska inrikta sig på framöver.

– En viktig sak tror jag blir att vi fokuserar på olika typer av problem, snarare än olika verksamheter och målgrupper. Då kan vi hjälpa varandra att inte fastna i våra vanliga stuprör, säger Charlotta Ryd.

Med utgångspunkt i den första träffen kommer de nu skapa ett nätverk för att motverka utanförskap i ett digitaliserat samhälle.

– Tillsammans kan vi bidra till en bättre bild av vad som pågår i länet och dra nytta av varandras erfarenheter. På så vis ska ingen behöva uppfinna hjulet på nytt, säger Elisabeth Lauritzen.

Samtidigt fortsätter diskussionerna inom nätverket om vilka problem som finns och vad man behöver göra för att lösa dem. Det är nu klart att det blir ett nytt regionalt dialogforum den 23 september.

– Vi vill gärna nå fler intresserade. Det som skiljer oss från många andra initiativ är att vi inte är ett nätverk för digitalisering, utan ett nätverk för att främja delaktighet. Vi vill hitta lösningar i samskapande, inte minst med dem som riskerar utanförskap på grund av digitaliseringen. säger Charlotta Ryd.

 

Kontakta Elisabeth Lauritzen om du är intresserade av nästa regionala dialogforum: elisabeth.lauritzen@sll.se – tel 070 00 11 234

Kontakta gärna Charlotta Ryd om du är intresserad av det forskningsprojekt som planeras i anslutning till samarbetet: charlotta.ryd@aldrecentrum.se

Läs mer om projektet på projektsidan eller i denna nyhet.

Gå till vårt kalendarium för att hitta inbjudan till nästa dialogforum.