Stiftelsen Äldrecentrums gästforskare är på plats

5 september, 2022

Kvinna framför en stor buske

Nu är den första forskaren i Stiftelsen Äldrecentrums nya gästforskarprogram på plats. Ing-Mari Dohrn tar med sig forskningsmeriter från bland annat fysioterapi och kommer att bidra till ett närmare samarbete mellan Karolinska institutet och FoU-världen.

Ing-Mari Dohrn är medicine doktor sedan 2015, men har kommer från en lång karriär som sjukgymnast inom primärvården. Där har hon bland annat arbetat med införandet och spridningen av det som kallas för Fysisk aktivitet på recept, FaR.

– Då höll jag även i utbildningar för personal och olika kampanjer för att sprida konceptet med FaR, säger Ing-Mari Dohrn.

När hon sedan valde att bli doktorand föll ämnet på balansträning för äldre med benskörhet, och huruvida balansträning i grupp ökade den fysiska aktiviteten och livskvaliteten, samt minskade fallrisken. Efter disputationen på avhandlingen Physical activity and health-related quality of life in older adults with osteoporosis har Ing-Mari Dohrn bland annat varit verksam som postdoktor vid forskningsmiljön Aging research center, ARC, som drivs av Karolinska institutet och Stockholms universitet.

I dag är hon adjunkt på institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle på Karolinska institutet – och ordförande för den ideella medlemsföreningen Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, YFA, vars huvudsakliga uppgift är att ge ut handboken Fyss, Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, som är ett slags motsvarighet till den välkända Fass för läkemedel.

I sin forskning har Ing-Mari Dohrn framför allt fokuserat på hur fysisk aktivitet och stillasittande påverkar hälsan.

– Jag har undersökt dödlighet och insjuknande i kroniska sjukdomar i förhållande till stillasittande och fysisk aktivitet. Under 2018 och 2019 fick jag finansiering från Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap och fick möjligheten att studera stillasittande och rörelsemönster hos äldre män och kvinnor som deltar i befolkningsstudien SNAC-K.

Att nu vara knuten som gästforskare till Stiftelsen Äldrecentrum, som ju driver SNAC-K tillsammans med Karolinska institutet, ser hon som en spännande möjlighet. Men att arbeta på en FoU-enhet, som oftast arbetar praktiknära, är inget nytt för Ing-Mari Dohrn.

– Tack vare min kliniska erfarenhet inom primärvården och den typen av forskning som jag har varit verksam inom, har jag arbetat ganska nära verksamheter och äldre personer själva. Jag vet hur viktigt det är att vara praktiknära och är extra tacksam över att få vara på en FoU-enhet, säger hon.

– Jag ser också fram emot att hitta nya forskningsfrågor och idéer, få lära mig mer om till exempel äldreomsorgen och vara en del av den breda forskning som bedrivs på Stiftelsen Äldrecentrum.

Under sin tid på Stiftelsen Äldrecentrum kommer Ing-Mari Dohrn att vara delaktig i flera projekt. Förutom att vara delaktig i forsknings- och utredningsarbete, kommer en stor del av hennes arbete som gästforskare gå ut på att öka kännedomen om forsknings- och utvecklingsarbete – bland annat genom att skriva artiklar för den populärvetenskapliga tidskriften Äldre i Centrum.

– Jag har arbetat mycket med att kommunicera forskning tidigare och har alltid tyckt att det är viktigt och roligt. Det har mest varit utbildningar eller seminarier, men jag har även redaktörat en hel del populärvetenskapliga texter, framför allt för boken Fyss. Och jag skriver gärna artiklar som riktar sig till allmänheten.

Målet med gästforskarprogrammet är att knyta kontakter och inleda nya samarbeten mellan Stiftelsen Äldrecentrum och olika lärosäten. Ing-Mari Dohrn stannar i ett år, innan det är dags för nästa forskare att ta över stafettpinnen.