Stiftelsen Äldrecentrum söker postdoc/forskare

27 mars, 2024

Foto: Yanan Li

 

Var med och utveckla modeller, verktyg och innovationer tillsammans med äldre personer, anhöriga, personal, ledning och beslutsfattare inom hemtjänsten och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrums forskare!

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum med fokus på äldres situation i samhället. Vi är gemensamt instiftat av Region Stockholm och Stockholms stad.

Nu söker vi en postdoc/forskare till vårt sexåriga forskningsprogram Hemtjänst samskapad i partnerskap med äldre personer – från debut till livets slut (Forte, Dnr 2023–01749).

Programmets övergripande syfte är att genom samskapande och samforskning bygga ny kunskap om hur hemtjänsten kan utvecklas från debut, det vill säga vid start av hemtjänst fram till livets slut.

Målet är att ta fram att ta modeller, verktyg och innovationer som stärker äldre personers delaktighet i hemtjänstens planering, utförande och utveckling.

Vem är du?
Du har en doktorsexamen inom ett för forskningsprogrammet relevant område, exempelvis organisation, förändringsarbete, socialt arbete, äldreomsorg, vård- och hälsovetenskap, eller medicin.

Vi söker dig som har ett stort engagemang för äldreomsorg. Du är bra på att bygga nätverk och hållbara relationer. Det är viktigt för dig att människors olika kunskaper och perspektiv tas till vara. Du är nyfiken, strukturerad och har en utvecklad analytisk förmåga. Du trivs med att arbeta i team, men är också trygg med att arbeta självständigt. Du har förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på utmärkt svenska och engelska.

Din roll
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att bedriva och samordna forskning i samarbete med forskare från Stiftelsen Äldrecentrum, äldre personer, anhöriga samt personal, chefer och beslutfattare. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Det är meriterande om du har erfarenhet av:

  • praktiknära forskning i samverkan med olika aktörer i det svenska välfärdssystemet
  • brukarmedverkan i forskning, deltagande forskningsansatser och/eller samskapande processer
  • forskningssamordning och projektledning
  • att självständigt bedriva kvalitativ forskning
  • att leda och facilitera förändringsprocesser
  • arbete inom äldreomsorg
  • att använda innovativa sätt att sprida kunskap

Vad vi erbjuder
Stiftelsen Äldrecentrum är en dynamisk, kreativ och trivsam arbetsplats i trevliga lokaler i centrala Stockholm. Du kommer att ingå i en kompetent grupp av forskare som tillsammans med andra bidrar till forskningsprogrammets utveckling och genomförande.

Tjänsten är en tidsbegränsad anställning om 2 år på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Skicka din ansökan senast 2024-05-03 till jobbansokan@aldrecentrum.se och bifoga följande:

  • Personligt brev
  • CV med publikationslista
  • En vetenskaplig publikation som du är särskilt nöjd med

För mer information kontakta projektledare Ida Goliath: 08-690 58 04, ida.goliath@aldrecentrum.se eller Stiftelsen Äldrecentrums direktör Åsa Hedberg Rundgren: 08-690 58 09, asa.hedbergrundgren@aldrecentrum.se.

Ladda ner rekryteringsannonsen som en pdf här. 


Postdoc/forskare

Anställningsform: Projektanställning 2 år
Anställningens omfattning: Heltid, 100 procent
Antal tjänster: En
Tillträde: Enligt överenskommelse
Löneform: Månadslön
Ort: Stockholm
Diarienummer: E-diarienummer 357
Sista ansökningsdag: 2024-05-03
Kontakt: Åsa Hedberg Rundgren: 08-690 58 09, asa.hedbergrundgren@aldrecentrum.se, eller Ida Goliath: 08-690 58 04, ida.goliath@aldrecentrum.se