Skogås i framkant i att samverka för äldres hälsa

12 januari, 2023

Från vänster: Helen Odisho, Ann-Cathrin Lindell, Helena Strehlenert, Åsa Johansson Stridh, Ellica Mattson Österlund, Eva Hjelm, Anna Bäckman Lauffs, Cristofer Lindgren, Karin Johansson, Helena Reuterham, Carola Nordebrink, Ida Goliath, Kathrine Eriksson, Ann-Louise Bergquist och Mia Flink. Foto: Stiftelsen Äldrecentrum

Hur kan verksamheter samverka för att förebygga försämrad hälsa hos äldre? I en workshopserie i Skogås, Huddinge, har representanter från kommun, region och civilsamhälle med stöd från forskare tagit fram en modell för hur samverkan ska ske.

Representanter från kommun, region och civilsamhälle i Skogås i Stockholm har nyligen tagit fram en modell för samverkan med en serie workshoppar för att förebygga försämrad hälsa hos äldre som avslutades i januari. Workshopparna medarrangerades av forskare på Stiftelsen Äldrecentrum, FOU nu, Nestor FoU-center och FoU Nordost.

– Vi har tillsammans med deltagarna identifierat hur samverkan har sett ut tidigare och satt mål för vad man vill samverka kring samt planerat hur dessa ska uppnås. Målet som de själva har satt är att nå äldre personer i Skogås med ett utbud av aktiviteter som passar olika behov, säger Mia Flink forskare på FOU nu som har lett workshopparna.

Workshopserien avslutades med lite bubbel på Serenaden seniorträff i Skogås. Foto: Stiftelsen Äldrecentrum

Själva modellen är en struktur för vilka aktörer som ska samverka, samt hur samverkan ska ledas och organiseras. För att nå äldre personer har deltagarna också inlett ett arbete för att marknadsföra och få ut information om de olika aktiviteterna som finns.

Helena Reuterham och Anna Bäckman Lauffs arbetar på socialförvaltningen i Huddinge kommun och har deltagit i workshopparna, något som de båda tycker har varit lärorikt på flera plan.

– Vi har lärt känna varandras verksamheter och på så sätt kunnat samarbeta kring aktiviteter samt hjälpas åt att nå ut till seniorer i närområdet. Det känns givande att faktiskt landa i något som kommer att göra skillnad för målgruppen bara genom att vi har lärt känna varandra, säger de.

Från vänster: Karin Johansson vid Nestor FoU-center, Helena Strehlenert vid Stiftelsen Äldrecentrum, Cristofer Lindgren vid FoU Nordost, Maria ”Mia” Flink vid FOU nu och Ida Goliath, Stiftelsen Äldrecentrum. Foto: Stiftelsen Äldrecentrum

Åsa Johansson Stridh, diakon i Trångsund-Skogås församling, instämmer.

– När projektet började insåg vi att vi håller i aktiviteter som liknade varandra. Till exempel finns det två promenadgrupper som äger rum på torsdagar vid ungefär samma tid, men den ena arrangeras av en pensionärsorganisation och den andra av oss i kyrkan. Nu har vi beslutat oss för att samverka och slå ihop promenadgrupperna!

Workshopparna i Skogås ingick i fas två av forskningsprojektet Samsas – Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre – som nu kommer att fortsätta i en annan kommun, nämligen i stadsdelen Södermalm i Stockholm stad, med ungefär samma upplägg.

– Vi kommer att göra några förändringar. Vi kommer bland annat minska tiden mellan workshopparna. Det kommer bli spännande att se vilka områden som aktörerna på Södermalm vill fokusera kring samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre, säger Helena Strehlenert, utredare på Stiftelsen Äldrecentrum.

– Det har varit en glädje från dag ett att arbeta med aktörerna i Skogås. De har ett sådant härligt driv och engagemang, det har inte varit en tyst sekund under våra workshoppar. Det känns tråkigt att vi inte kommer att träffas mer i den här konstellationen. Samtidigt känns det hoppfullt att samverkan redan har startat och spännande att vi kommer att följa hur deras samverkan utvecklas och fortskrider, säger Mia Flink.


FAKTA SAMSAS-PROJEKTET

De aktörer som deltagit i workshopserien är förebyggandeenheten i Huddinge kommun, Capio vårdcentral Skogås, de lokala pensionärsorganisationerna PRO och SPF, samt Svenska kyrkan i Huddinge, Trångsund-Skogås församling.

I Samsas-projektet studerar, samskapar och utvärderar forskare nya samverkansformer – i partnerskap med äldre personer, personal inom vård och omsorg samt beslutsfattare inom civilsamhälle, kommun och region. Samverkansmodellerna som forskarna tar fram i projektet ska stödja äldre personer att behålla sin hälsa så länge som möjligt.

Projektet pågår i fyra års tid med Forte som finansiärer. Ida Goliath, utredare på Stiftelsen Äldrecentrum, är projektansvarig för Samsas.

Vill du veta mer om Samsas-projektet? Se vår projektsida Samsas – samverkan för bättre hälsa.