Samsas-seminarium om äldre som debuterar inom äldreomsorgen

7 december, 2023

Personal med par på äldreboende

Foto: Mostphotos

Vilka äldre ansöker om äldreomsorg för första gången och hur ser deras situation ut? Forskare från fyra FoU-enheter i Stockholm undersöker bland annat detta i Samsas-projektet. Nu bjuder de in till ett första forskningsseminarium som kommer att handla om just äldreomsorgens debutanter.

Ta del av resultat från en studie om hur situationen ser ut för äldre som ansöker om äldreomsorg för första gången. Studien är en av flera som ingår i forskningsprojektet Samsas – Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre som bedrivs vid forsknings- och utvecklingsenheterna Stiftelsen Äldrecentrum, Nestor FoU-center, FOU nu och FoU Nordost. Projektet sker i partnerskap med äldre personer, och aktörer inom kommun, region och civilsamhället.

Under våren 2024 bjuder forskargruppen in till en digital seminarieserie för att presentera resultat från olika studier som görs inom Samsas-projektet. Det första seminariet äger rum 31 januari, klockan 15–16 och har temat Äldre som debuterar i äldreomsorg.

I denna registerstudie har vi analyserat drygt 33 000 biståndsbeslut från åren 2015–2022 i Stockholm. Detta gör att vi kan se trender i vilken omsorg som beviljas över tid. Under det här första tillfället kommer Bettina Meinow och Åsa von Berens, utredare på Stiftelsen Äldrecentrum berätta om tankeväckande resultat.

Under seminariet kommer deltagarna få möjlighet att diskutera hur forskningsresultaten kan förstås i utifrån egna erfarenheter, och ta del av andra deltagares kunskap och tankar i relation till resultaten.

Seminarierna riktar sig till äldre personer, anhöriga, personal inom kommun, region eller civilsamhälle som möter eller har intresse för äldre personers situation, men alla är välkomna. Deltagandet är kostnadsfritt.

PROGRAM

15.00-15.30 Presentation av debutantstudien

15.30-15.55 Diskussion

15.55-16.00 Sammanfattning och introduktion av nästa seminarium

16.00-16.15 Eftersnack för de som vill

Klicka här för att anmäla dig till seminariet.

Varmt välkomna!
Projektledare Ida Goliath, utredare vid Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och docent vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet


SAMSAS-SEMINARIERNA. Under våren 2024 planeras ytterligare två seminarier, varav ett kommer att handla om chefers och beslutsfattares perspektiv på samverkan som har målet att förebygga försämrad hälsa hos äldre.

Samsas – Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre – är ett fyraårigt projekt som är finansierat av forskningsfinansiären Forte (Dnr 2021-01361). Läs mer om projektet på Samsas – Samverkan för bättre hälsa – Äldrecentrum (aldrecentrum.se)