Pengar till två projekt om undernäring och äldre som medforskare

21 december, 2022

Porträttbild på Sarah Wallcook och Åsa von Berens

Sarah Wallcook och Åsa von Berens. Foto: Stiftelsen Äldrecentrum

Nytt instrument för tidig upptäckt av symptom och besvär vid undernäring, och förebyggande av försämrad hälsa hos äldre personer. Det är fokus för två projekt som Stiftelsen Äldrecentrum har fått totalt en miljon kronor för.

Många äldre lider av undernäring. Med ökande ålder är risken för att drabbas av sjukdom och funktionsnedsättning förhöjd, vilket ökar risken för att utveckla undernäring. Det i sig kan leda till bland annat ytterligare förlust av muskelmassa, ökad fallrisk, infektionskänslighet, depression, svaghet och ett sämre välbefinnande.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum ingår i ett projekt, som leds av Akademiskt primärvårdscentrum, där syftet är att utveckla och testa ett nytt instrument som kan vara en hjälp i att identifiera symptom och besvär relaterade till undernäring. Projektet har pågått sedan 2020 och får nu fortsatta medel från Region Stockholm inom ramen för utlysningen Forskning i nätverkssjukvården 2023.

– Det är fantastiskt kul att få fortsatt finansiering för projektet. Instrumentet, som heter Nutrisym, togs fram under den första delen av projektet och de ytterligare medlen innebär att vi kan påbörja den andra delen som pågår mellan 2023 och 2024 där vi testar instrumentet, säger Åsa von Berens, utredare på Stiftelsen Äldrecentrum, som ingår i projektgruppen.

Ytterligare ett projekt som Stiftelsen Äldrecentrum medverkar i har nyligen fått finansiering i formen av ett planeringsbidrag från Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Planeringsprojektet, som är en del av ett större projekt, ska kartlägga vad äldre personer prioriterar vid insatser för att förebygga försämrad hälsa – med en grupp äldre personer som medforskare.

– Gruppen, som är i åldrarna 78–93 år, har redan samlats och tillsammans med oss forskare pratat om problematiken och betydelsen av laddade ord som används. Det handlar till exempel om ord som ”att förebygga” i stället för ”att behålla”, eller ”försämrad hälsa” i stället för ”välbefinnande”, berättar Sarah Wallcook, utredare på Stiftelsen Äldrecentrum som leder planeringsprojektet.

En del av pengarna kommer att användas som arvode till medforskarna. Det kommer även bli möjligt för dem att samla in data med andra äldre för att komma till insikt om vad de själva tycker är viktigt för att förebygga försämrad hälsa. Vidare ger medlen nya möjligheter för forskare på Stiftelsen Äldrecentrum att anpassa arbetet efter de äldre medforskarnas önskemål.

En del av pengarna kommer att användas för ett utforma ett framtida projekt där man utgår från resultaten från planeringsprojektet.

Dessutom kommer Stiftelsen Äldrecentrum också kunna vidareutveckla sitt samarbete med den så kallade omsorgsforskargruppen vid Stockholms universitet.


FAKTA De två olika projekten

Undernäringsprojektet Tidig upptäckt av viktiga symptom och besvär vid risk för undernäring hos patienter med hemsjukvård leds av Erika Berggren, forskare och distriktssköterska på Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm. Projektgruppen består också av Åsa von Berens, utredare på Stiftelsen Äldrecentrum, Albert Westergren, professor vid Högskolan Kristianstad, Helena Salminen, docent vid Karolinska institutet, och Pernilla Siljehag, distriktssköterska på Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm.

Instrumentet NutriSym besvaras av den äldre personen och kan sedan användas som underlag för ett uppföljande vårdande samtal med målet att på bästa möjliga sätt lindra personens symtom och besvär med en personcentrerad nutritionsvård.

Planeringsprojektet är en del av ett större projekt som genomförs i samarbete med äldreomsorgen inom Södermalms stadsdelsförvaltning i Stockholms stad. Där ska forskare kartlägga vad äldre personer prioriterar vid förebyggande insatser mot försämrad hälsa. I projektet används en modell där äldre personer själva är så kallade medforskare för att bättre kunna matcha deras prioriteringar med dem som är relevanta för aktörer inom vård, omsorg och civilsamhälle.

Samarbetet mellan Stockholms universitet och Stiftelsen Äldrecentrum ska förstärka kopplingen mellan omsorgsforskning och praktiknära forskning. Här är fokuset olika perspektiv på åldrande och äldre personers ställning i samhället och välfärden.