Nytt projekt undersöker samverkan vid suicidprevention

17 februari, 2021

Ida Goliath, utredare vid Äldrecentrum, ska leda det nya projektet. Foto: Yanan Li

Tillsammans med Riksförbundet Hjärnkoll ska Äldrecentrum undersöka hur samverkan fungerar mellan kommuner och region för att förebygga suicid bland äldre. Målet med samverkan är att erbjuda samtalsgrupper till äldre män för att motverka psykisk ohälsa.

Män som är över 80 år är kraftigt överrepresenterade i suicidstatistiken. Hösten 2019 genomförde Riksförbundet Hjärnkoll intervjuer med 24 äldre män mellan 75 och 92 år som aldrig deltagit i en samtalsgrupp för äldre. Det visade sig att det fanns ett stort behov av att hitta vägar för att nå äldre personer som är på väg att glida in i psykisk ohälsa eller som redan har det.

Efter undersökningen initierade Riksförbundet Hjärnkoll projektet Vi pratar om livet – män 70+. Projektets mål är att bygga en hållbar samverkan mellan kommuner och regioner för ett suicidförebyggande arbete, genom att nå ut till män 70+ för att kunna erbjuda samtalsgrupper.

Och hur väl denna samverkan fungerar ska undersökas. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har fått uppdraget att följa och beforska initiativet – ett arbete som precis har satt i gång.

– Jag deltar just nu i olika samverkansmöten och ska med tiden intervjua deltagare från aktörer i region, kommun och civilsamhället. I det här fallet medarbetare på Riksförbundet Hjärnkoll i Västra Götaland och Stockholm, säger Ida Goliath, utredare och projektledare på Äldrecentrum.

Hon berättar att syftet är att förstå mer om hinder, utmaningar och framgångsfaktorer för samverkan baserat på vad intervjudeltagarna svarar.

Varför är det här projektet viktigt?

– I region Stockholms suicidstrategi framgår att hälso- och sjukvården inte var för sig kan ta ansvaret för suicidprevention. Strategin behöver kompletteras med samarbete mellan olika vård-, omsorgs- och civilsamhälleaktörer, säger Ida Goliath.

Den stora förhoppningen är att projektet Vi pratar om livet – 70+ kan bidra med kunskap om hur en hållbar samverkan kan utvecklas för att förebygga suicid hos äldre. Och att andra regioner och organisationer inspireras.

Projektet kommer att hålla på fram till 2023 och finansieras med 1,6 miljoner kronor från Folkhälsomyndigheten.


Mer information om Vi pratar om livet – 70+.