Andra dialogforumet om delaktighet och digitalisering

8 september, 2021

Det första dialogforumet om delaktighet och digitalisering fick ett stort gensvar. Den 23 september är det dags för nästa möte, där vi kommer att titta närmare på tidigare initiativ i länet.

I maj bjöd Stiftelsen Äldrecentrum, Nestor FoU-center, FoU Nordost, FoU Nordväst och FoU nu, tillsammans med forskningsgruppen CACTUS vid Karolinska institutet, in till ett regionalt dialogforum kring det nya samarbetet Delaktighet för alla i det digitaliserade samhället. Gensvaret blev stort och drygt 130 personer deltog det digitala mötet. Av alla intresserade skapades ett nätverk för att fortsätta arbeta med frågorna i regionen.

Nu är det dags för nästa dialogforum. Denna gång tar vi ett steg vidare och tittar närmare på några tidigare initiativ i länet, som digitalt fixarstöd i Stockholm, digital hemguide i Järfälla, unga it-värdar och hållbar etablering i Stockholm. Det blir också diskussioner i tvärgrupper och särskilt fokus kommer att ligga på hur man ska nå de som har stora utmaningar att delta aktivt i ett digitaliserat samhälle.

– Vi hoppas så klart på god uppslutning och att vi får givande diskussioner, mer konkret ett utbyte och diskussioner om de initiativ som pågår i kommunerna när det gäller att erbjuda stöd till invånarna med användning av digital teknik, säger Stiftelsen Äldrecentrums utredare Charlotta Ryd.

Dialogforumet arrangeras under eftermiddagen den 23 september och hålls även denna gång digitalt. Det är värt att notera att det inte bara är öppet för dem som redan anmält intresse för nätverket. Alla intresserade är välkomna att delta.

Du hittar anmälan i vårt kalendarium.