Marie Birge-Rönnerfält

Senior rådgivare

Marie Birge-RönnerfältJag har mångårig och bred erfarenhet av utbildning, utveckling och ledning inom området socialt arbete. Detta inkluderar såväl universitet och högskolor, FoU-verksamheter, egen verksamhet och som föreläsare på fältet. Min erfarenheten inkluderar bland annat arbete som lärare, studierektor, följeforskare och projektledare. Dessutom har jag varit verksam som chef och handläggare samt skrivit en rad FoU-rapporter, men även kurslitteratur om reflektion och kontaktmannaskap.

Jag har min grundutbildning inom socialt arbete, är lärarutbildad samt har en fil mag i pedagogik med inriktning mot vårdpedagogik. Mitt engagemang för socialt arbete, i många olika former, är starkt och som senior numera arbetar jag främst med reflektion.

Publikationer i Äldrecentrums regi

M Birge Rönnerfält och T Ahner (2022). Erfarenheter av att införa reflektion inom äldreomsorgen i Stockholms stad. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Marie Birge Rönnerfält och Eva Norman (2019). Reflektion som arbetsutveckling. Äldrecentrum.