Erfarenheter av att införa reflektion inom äldreomsorgen i Stockholms stad

Författare: Tove Ahnher, Marie Birge-Rönnerfält - Kategori: Rapporter - Årtal: 2022

Reflektion handlar om att ge uttryck för erfarenheter och därigenom få möjlighet att komma till insikt. Inom äldreomsorgen kan reflektion vara ett sätt för personal att prata om situationer och dilemman som uppstår i arbetet. Sedan 2018 har Stiftelsen Äldrecentrum haft uppdraget från äldreförvaltningen i Stockholms stad att hålla grundutbildningar för reflektionsledare.

Denna kartläggning omfattar 14 enheter med 32 reflektionsledare som utbildades under åren 2018–2020. Majoriteten av enheterna hade infört och bedrev reflektionsarbete under 2018 och 2019, innan coronapandemin bröt ut. Under våren 2021 hade åtta av de 14 verksamheterna reflektion.

Reflektionsledarna lyfter en rad viktiga förutsättningar när man inför reflektion på en arbetsplats, exempelvis stöd från chefen, timvikariers möjlighet att delta i reflektionsträffar, avsatt tid för planering och efterarbete, och möjlighet att utvecklas som reflektionsledare. Cheferna ser ekonomi och tid som ett par av utmaningarna med reflektionsträffar.

Enligt cheferna kan en möjlig vinst av reflektionsträffar vara att deltagarna utvecklas i sitt yrkesutövande exempelvis när det gäller bemötande och personcentrerad omvårdnad. Reflektionsledarna menade att deltagarna fått en starkare teamkänsla och deras upplevelse är att arbetsgruppen blivit tryggare och gladare.

Ladda ner PDF

Publicerad: 12 januari, 2023

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.