Utvärdering av specialiserade hemtjänstgrupper

Specialiserade hemtjänstgrupper i Stockholms stad – kompetens och organisation

På uppdrag av äldreförvaltningen i Stockholms stad har Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum genomfört en studie av arbetet hos de hemtjänstenheter som fått medel från äldreförvaltningen för specialiserade hemtjänstgrupper 2022. Syftet med satsningen var att utveckla den personcentrerade vården och omsorgen av personer med demenssjukdom som har hemtjänstinsatser.

Stiftelsen Äldrecentrum har kartlagt i vilken utsträckning hemtjänstenheternas specialiserade hemtjänstgrupper uppfyller de kriterier och förväntningar som äldreförvaltningen har gällande kompetensen hos personalen samt hur arbetet organiseras. Arbetet är avslutat och en slutrapport har lämnats till äldreförvaltningen.