Nackas nya system för biståndshandläggning

Första året med förenklad biståndshandläggning i Nacka

Den 1 oktober 2012 införde Nacka kommun förenklad biståndshandläggning för hemtjänst med vissa serviceinsatser. Ett av motiven för att införa förenklad biståndshandläggning var att göra det enklare för pensionärer att ta steget att ansöka om hemtjänst redan när hjälpbehoven inte är så stora. Ett annat var att frigöra tid för biståndshandläggarna för mer kvalificerade uppgifter.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum fick uppdraget av Nacka kommun att utvärdera introduktionen av förenklad biståndshandläggning för ansökan om hemtjänst med vissa servicetjänster för gruppen 65 år eller äldre.

Projektets rapport redovisar vilka erfarenheter som pensionärer som ansökte om hemtjänst med förenklad biståndshandläggning, biståndshandläggare och hemtjänstföretag gjorde under det första året