Mat och måltider

Mat och hälsa för äldre

Måltiden har stor betydelse för den äldres hälsa och välbefinnande. Alla som serveras mat och måltider inom äldreomsorgen ska kunna känna sig trygga med den mat som serveras.

Därför är det angeläget att all personal som arbetar med eller kommer i kontakt med mat och måltider får ökade kunskaper om bland annat bra mat för äldre, vilka lagar, regler och ansvarsförhållanden som gäller för maten.

Äldrecentrum ger inte längre utbildningar i mat och måltider. Broschyrerna nedan har tagit slut i tryckt form och finns nu endast digitalt, som pdf:er. Det går bra att ladda ner dem. För information om kommande kurser, kontakta äldreförvaltningen i Stockholms stad.

Nedan hittar du kontaktuppgifter och även länkar till utbildnings- och inspirationsmaterial om mat och måltider som Äldrecentrum har gett ut tidigare.

Kontakt

Stockholms stad har tagit över ansvaret för utbildningar i mat och måltid. För att få uppdaterad information om kunskapstester i ämnet kontakta Annica Håkansson på äldreförvaltningen.