Bostäder för äldre

Bostäder anpassade för äldre

På uppdrag av Stockholms stads äldreförvaltning har Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum genomfört intervjuer och en enkätundersökning där äldre kommer till tals i frågan om bostäder anpassade för äldre.

Rapporten svarar på frågan om hur äldre stockholmare ser på sitt boende och hur de bemästrar olika svårigheter som nedsatt funktionsförmåga och bristande tillgänglighet kan medföra. Rapporten belyser också äldres syn på Stockholms stads förslag att kombinera både de nuvarande och tillkommande trygghetsboendena med ett aktivitetscenter som ska vara öppet även för de äldre som bor i grannskapet.