Behov hos yngre med demenssjukdom

Behov och resurser för yngre personer
med demenssjukdom och deras anhöriga

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum undersökte situationen för yngre personer med demenssjukdom (yngre än 65 år) och deras anhöriga. Fokus har lagts på att beskriva de specifika problem och behov som finns och en kartläggning har gjorts av vilka befintliga resurser som erbjuds för att möta upp behoven.

På frågan vilka problem som är specifika för anhöriga var det vanligaste svaret att de känner sig ensamma. Det är svårt för utomstående att förstå vad det innebär att vara anhörig till en person med demenssjukdom. Fokus läggs på den sjuke vilket gör att närstående kommer i andra hand.

Har du frågor om projektet?