”Att hon säger att hjälp inte behövs, betyder inte att hjälp inte behövs”

Författare: Lars Sonde - Kategori: Rapporter - Årtal: 2013

Behov och resurser för yngre personer
med demenssjukdom och deras anhöriga

Kunskapen om vad det innebär att drabbas av demenssjukdom i yngre åldrar måste bli bättre i samhället. Det uppkommer bland annat många onödiga och problematiska situationer därför att biståndshandläggare eller handläggare vid Försäkringskassan inte förstår konsekvenserna av demenssjukdomen.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har undersökt situationen för yngre personer med demenssjukdom (yngre än 65 år) och deras anhöriga. Fokus har lagts på att beskriva de specifika problem och behov som finns och en kartläggning har gjorts av vilka befintliga resurser som erbjuds för att möta upp behoven.

På frågan vilka problem som är specifika för anhöriga var det vanligaste svaret att de känner sig ensamma. Det är svårt för utomstående att förstå vad det innebär att vara anhörig till en person med demenssjukdom. Fokus läggs på den sjuke vilket gör att anhöriga/närstående kommer i andra hand.

I rapporten beskrivs gruppens, inklusive anhörigas, specifika problem men också vilka stödinsatser som idag erbjuds i länet. De förslag på åtgärder som avslutar rapporten visar att det finns en del att göra för att utveckla omhändertagandet.

Ladda ner PDF

Publicerad: 21 januari, 2014

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.