[INSTÄLLT] Praktikerdagen på NKG – Praktik till policy: Hur kan datadriven kunskapsutveckling och samskapande forskning bidra till en hållbar välfärdssektor?

Till anmälan

Välkommen till en dag om praktiknära äldre- och åldrandeforskning!

Varannat år arrangerar Nordisk gerontologisk förening den internationella kongressen, Nordic congress of gerontology, NKG. Denna gång står Karolinska institutet värd för evenemanget. Stiftelsen Äldrecentrum har fått uppdraget att ansvara för den svenskspråkiga delen av kongressen, som vi har valt att kalla för praktikerdagen under kongressens första dag, 12 juni.

Det övergripande temat för dagen är Praktik till policy: Hur kan datadriven kunskapsutveckling och samskapande forskning bidra till en hållbar välfärdssektor? Under den rubriken har vi samlat presentationer om både forskningsprojekt som är praktiknära och som samlar och använder välfärdsdatadata, och fördelarna med samskapande äldre- och åldrandeforskning. Det kommer även att finnas plats för posterpresentationer och tid att mingla.

Praktikerdagen är öppen för alla att anmäla sig till, men vi tror att de som kommer att ha mest nytta av dagen är beslutsfattare,  forskare som är intresserade av praktiknära forskning, och personer som är verksamma på olika nivåer inom äldreomsorgen.

PRAKTISK INFORMATION

Praktikerdagens program börjar 13.30 och avslutas runt 17.30 med ett välkomstmingel för kongressens deltagare. Deltagarna får även vara med under kongressens förmiddagspass som inleds 10.00 i Aula medica. Ett detaljerat program kommer inom kort.

Anmälningsavgiften för praktikerdagen är 3 625 kronor, inklusive moms (2 900 kronor, exklusive moms). I deltagaravgiften för praktikerdagen ingår nedanstående aktiviteter som äger rum 12 juni:

  • Deltagande i NKG-kongressen på förmiddagen
  • Deltagande i praktikerdagen på eftermiddagen
  • Lunch och fika
  • Välkomstmottagning tillsammans med kongressens deltagare

Läs mer om Nordic congress of gerontology, NKG, här. 

Undrar du något om evenemanget? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Praktikerdagen på NKG – Praktik till policy: Hur kan datadriven kunskapsutveckling och samskapande forskning bidra till en hållbar välfärdssektor?

Klicka här för att anmäla dig till praktikerdagen på NKG.

Fler evenemang

Se fler evenemang