Frukostseminarium: Bättre samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa [DIGITALT]

Till anmälan

Välkommen till ett frukostseminarium om samverkan för att förebygga ohälsa bland äldre!

I Samsas-projektet arbetar Stiftelsen Äldrecentrum tillsammans med tre andra forsknings- och utvecklingsenheter i Stockholms län för att hitta modeller och vägar för att förbättra samverkan mellan aktörer för att förbättra hälsan hos äldre personer.

Samsas är ett så kallat aktionsforskningsprojekt, vilket innebär att forskare och utredare genomför projektet tillsammans med äldre själva, närstående, personal, chefer och beslutsfattare inom civilsamhälle, kommun och region.

Under detta frukostseminarium kommer Stiftelsen Äldrecentrums utredare Ida Goliath, som är projektledare för Samsas, och Helena Strehlenert att berätta om projektets olika delar och vad som kännetecknar ett aktionsforskningsprojekt.

Samsas står för Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre – ett aktionsforskningsprojekt.

PROGRAM

8.30-9.00 Föreläsning

9.00-9.15 Tid för frågor

Vill du hellre delta på plats? Då kan du anmäla dig här i stället.


Sista fredagen varje månad bjuder Stiftelsen Äldrecentrum in till ett frukostseminarium med våra utredare eller forskare som presenterar resultat från sina studier eller undersökningar. Anmälningarna öppnar cirka tre veckor innan avsatt datum.

HÖSTENS PROGRAM
 • 25 augusti: Att medverka i ett forskningsprojekt om äldre – som äldre person
  Sarah Wallcook och Ida Goliath, utredare, Ing-Mari Dohrn, gästforskare, samt medforskarna Ulla Dahlqvist, Yvonne Domeji, Kerstin Green och Gigi Isaksson
 • 29 september: Bättre samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa
  Ida Goliath och Helena Strehlenert, båda utredare
 • 27 oktober: Livssituation och stödbehov hos äldre som söker äldreomsorg första gången
  Pernilla Alencar Siljehag, doktorand
 • 24 november: Förebyggande egenvård för äldre personer med hemtjänst
  Lina Palmlöf, utredare, och Elin Jakobsson, postdoktor

Undrar du något om evenemanget? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Frukostseminarium: Bättre samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa [digitalt], 29 september

Klicka här för att anmäla dig till detta seminarium. 

OBS! Var noggrann med e-postadressens stavning. När du har fyllt i formuläret kommer du få ett bekräftelsemejl som också innehåller länken till seminariet. Kolla i din skräppost om mejlet inte har dykt upp inom ett par timmar.

Fler evenemang

Se fler evenemang