Frukostseminarium: Bättre samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa [DELTAG PÅ PLATS]

Till anmälan

Välkommen till ett frukostseminarium om samverkan för att förebygga ohälsa bland äldre!

I Samsas-projektet arbetar Stiftelsen Äldrecentrum tillsammans med tre andra forsknings- och utvecklingsenheter i Stockholms län för att hitta modeller och vägar för att förbättra samverkan mellan aktörer för att förbättra hälsan hos äldre personer.

Samsas är ett så kallat aktionsforskningsprojekt, vilket innebär att forskare och utredare genomför projektet tillsammans med äldre själva, närstående, personal, chefer och beslutsfattare inom civilsamhälle, kommun och region.

Under detta frukostseminarium kommer Stiftelsen Äldrecentrums utredare Ida Goliath, som är projektledare för Samsas, och Helena Strehlenert att berätta om projektets olika delar och vad som kännetecknar ett aktionsforskningsprojekt.

Samsas står för Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre – ett aktionsforskningsprojekt.

PROGRAM

8.00-8.30 Frukost serveras

8.30-9.00 Föreläsning

9.00-9.15 Tid för frågor

HITTA HIT

Stiftelsen Äldrecentrums lokaler ligger på plan 10 på Sveavägen 155 i Vasastan, Stockholm. Ring på porttelefonen för att bli insläppt.

 • Pendeltåg och tunnelbana till station Odenplan. Sedan 10-15 minuters promenad.
 • Buss: Linje 2 till hållplats Sveaplan eller linje 57, 515, 516, 565 och 595 till hållplats Norrtull.

OBS! Det finns ett begränsat antal platser (20) och sista anmälningsdag är onsdagen 27 september.

Vill du hellre delta digitalt? Då kan du anmäla dig här i stället.


Sista fredagen varje månad bjuder Stiftelsen Äldrecentrum in till ett frukostseminarium med våra utredare eller forskare som presenterar resultat från sina studier eller undersökningar. Anmälningarna öppnar cirka tre veckor innan avsatt datum.

HÖSTENS PROGRAM
 • 25 augusti: Att medverka i ett forskningsprojekt om äldre – som äldre person
  Sarah Wallcook och Ida Goliath, utredare, Ing-Mari Dohrn, gästforskare, samt medforskarna Ulla Dahlqvist, Yvonne Domeji, Kerstin Green och Gigi Isaksson
 • 29 september: Bättre samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa
  Ida Goliath och Helena Strehlenert, båda utredare
 • 27 oktober: Livssituation och stödbehov hos äldre som söker äldreomsorg första gången
  Pernilla Alencar Siljehag, doktorand
 • 24 november: Förebyggande egenvård för äldre personer med hemtjänst
  Lina Palmlöf, utredare, och Elin Jakobsson, postdoktor

Undrar du något om evenemanget? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Evenemanget är tyvärr fullbokat. Men du är varmt välkommen att delta online under evenemanget Frukostseminarium: Bättre samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa [DIGITALT], se kalendariet.