Forskningsförmiddag om delaktighet i det digitala samhället

Välkommen till en digital forskningsförmiddag om delaktighet i det digitala samhället

Är du intresserad av att lära dig mer om delaktighet i det i digitaliserade samhället och om digitalt utanförskap?

Stockholms fyra forsknings- och utvecklingsenheter – Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, FOU nu, Nestor FoU-center och FoU Nordost – bjuder in till en digital forskningsförmiddag med fokus på detta viktiga och spännande tema. Under förmiddagen kommer ni att få lyssna på forskare från projektet DELAD – Delaktighet för alla i det digitaliserade samhället, samt andra inbjudna forskare.

Vi riktar oss till alla som har intresse av frågan, men kanske särskilt dem som arbetar i, eller på annat sätt berörs av, socialtjänst och äldreomsorg. Missa inte detta tillfälle till fördjupad och aktuell kunskap!

Eva Lindqvist, enhetschef för Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg på Socialstyrelsen, kommer att introducera dagen.

En av forskarna som kommer att medverka är Dino Viscovi vid Linnéuniversitetet, som bland annat har studerat äldres användning av digital teknologi.

Mer information och länk till anmälan kommer senare.

Undrar du något om evenemanget? Kontakta oss så hjälper vi dig.