Tema Vad professionen gör som datorn inte kan

Digitalisering pågår för fullt inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Men hur påverkas professionellas arbetssätt, roller och relationer till brukare och patienter? Och hur kan vi skapa förutsättningar för brukares och patienters delaktighet när allt fler kontakter sker digitalt?

Vid detta dialogforum – med titeln Vad professionen gör som inte datorer kan: att kompensera, komplettera och utveckla digital teknik – gästas vi av Julia Carlson, universitetslektor i organisation och management på Institutionen för företagsekonomi vid Högskolan i Borås, och Teres Hjärpe, universitetslektor i socialt arbete vid Socialhögskolan på Lunds universitet. De kommer att berätta om sitt forskningsprojekt där de fokuserar på det mänskliga och professionella bidraget i relation till användning av digitala verktyg inom socialtjänsten.

Vi gästas även av Marie Rydén, specialistläkare i geriatrik, och Lotta Lindh, legitimerad sjuksköterska och Silviasjuksköterska, vid Kognitiv mottagning på Karolinska universitetssjukhuset. De kommer att bidra med sina erfarenheter av hur arbetet med patienter som har kognitiv sjukdom har förändrats i och med den tekniska utvecklingen.

Det kommer även bli dialoger i mindre grupper där ni får möjlighet att reflektera och diskutera utifrån er egen verksamhet.

Sista anmälningsdag är tisdag 3 oktober och alla är välkomna, både tidigare och nya deltagare.

Varmt välkommen!
Elisabeth Lauritzen på FOU nu, elisabeth.lauritzen@regionstockholm.se.
Charlotta Ryd på Stiftelsen Äldrecentrum, charlotta.ryd@aldrecentrum.se.

Känner du någon som borde få denna inbjudan? Hjälp oss att sprida den vidare! Ladda ner inbjudan som pdf.


Regionalt nätverk. Forsknings- och utvecklingsenheter i Stockholms län har tillsammans med Cactus, – en forskargrupp på Karolinska institutet, ett samarbete kring delaktighet i ett digitaliserat samhälle. Gemensamt fokus är socialtjänst i Stockholms län och utifrån detta har ett nätverk med regionala aktörer bildats. I nätverket ingår för närvarande FoU-enheter för äldreomsorg och socialtjänst och Cactus, i samarbete med Forum Carpe, länsstyrelsen i Stockholms län och Storsthlm.

Regionalt dialogforum. FoU-enheterna arrangerar, i samarbete med nätverket, träffar för spridning av information och inspiration samt dialoger med berörda, det vill säga socialtjänst, brukarorganisationer, andra aktörer inom offentlig sektor, privata initiativ och civilsamhälle i Stockholms län.

Under 2021 och 2022 har vi arrangerat fem dialogforum kring delaktighet i vårt digitaliserade samhälle:

#1 hölls 27 maj 2021. Tema: Bilder av hinder och möjligheter
#2 hölls 23 september 2021. Tema: Närbild spännande initiativ i Stockholms län – sätt att nå ut
#3 hölls 7 december 2021. Tema: Närbild digital kompetens hos personal
#4 hölls 17 maj 2022. Tema: Hur vet vi vilket stöd som behövs och om stödet fungerar?
#5 hölls 17 nov 2022. Tema: Hur kan digitalt utanförskap upptäckas och kartläggas?


FoU Nordost – www.founordost.se
FOU NU – www. founu.se
Nestor FoU-center – www.nestorfou.se
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum – www.aldrecentrum.se
Cactus – www.ki.se/nvs/cactus-cognitive-accessibility-and-technology-use-when-ageing-in-home-and-society

Undrar du något om evenemanget? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Dialogforum om Vad professionen kan göra som inte datorn kan, 10 oktober klockan 10-12

Klicka här för att anmäla ditt deltagande.

Sista anmälningsdag är tisdag 3 oktober. När du har fyllt i formuläret kommer du få ett bekräftelsemejl som också innehåller länken till dialogforumet. Kolla i din skräppost om mejlet inte har dykt upp inom ett par timmar eller prova att registrera dig igen (OBS! Dubbelkolla stavningen av e-postadressen du fyller i).

För dig som vill bidra, men som inte önskar eller kan delta i denna digitala träff, finns möjlighet att träffas fysiskt med samma tema. Anmäl intresse till charlotta.ryd@aldrecentrum.se.