SpråkSam – om att arbeta språkutvecklande på arbetsplatsen

- Kategori: Filmmaterial - Årtal: 2011

Inspirationsfilmer

SpråkSam var ett projekt som utgick från tanken att språk lärs in i ett socialt sammanhang. Både den som behärskar språket och den som lär sig måste vara aktiva.

Inom projektet har en inspirationsfilm tagits fram om hur en arbetsplats kan språkutvecklas och stötta kollegor som inte har svenska som modersmål. Filmen ger en kort presentation av projektet och ger tips och idéer på hur intresserade personer och arbetsplatser själva kan arbeta med lärandet.

The introduction for English speaking people is below.

Förutom inspirationsfilmen så finns tre kortfilmer där vi belyser vissa aspekter av projektet lite närmare.

Rollen som chef inom vård och omsorg

En film där Mia Thorn Lundqvist – verksamhetschef på Skoga Omvårdnadsboende berättar hur hon som chef ser på SpråkSam. Mia berättar bland annat hur Skoga Omvårdnadsboende arbetat med att engagera hela arbetsplatsen och kollegor till att arbeta språkutvecklande.

Att språkutveckla arbetsplatsen

Här kan du ta del av ett klipp med huvudprojektledaren Kerstin Sjösvärd när hon berättar om SpråkSams tre mål samt ger tips på hur man kan arbeta med lärandet på arbetsplatsen och stötta kollegor som inte har svenska som modersmål.

Språket är det viktigaste verktyget för kommunikation i omsorgen

För att visualisera vardagssituationen inom vård och omsorgen där språket är i fokus har SpråkSam spelat in ett filmklipp. Filmen utspelar sig på Skoga Omvårdnadsboende i Solna, Stockholm. Medverkar i filmen gör Barbro Börjesson, boende och Dereje Dadi, Vårdbiträde och studerande i SpråkSams undervisning.

Dereje läser upp matbeställningen för Barbro. Hon ska därefter besluta vilken mat hon önskar under veckan.

Publicerad: 29 januari, 2011

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.