Ålderism – Stereotypa föreställningar eller diskriminering som utgår från en människas ålder

Författare: Lars Andersson - Kategori: Rapporter - Årtal: 1997

Del av slutbetänkadet till utredningen Bemötande av äldre

Kan brister i bemötandet av äldre vara uttryck för marginalisering och diskriminering med rötter i gamla synsätt? Det är en fråga som väcks i direktiven (1995:159) till utredningen om bemötande av äldre. Den ger upphov till flera följdfrågor om vad bemötande egentligen är och om vad som är bundet till en viss tid, en viss kultur eller ett visst ekonomiskt system när det gäller inställningen till äldre.

Klart är att människor i alla tider reflekterat över åldrandet och ålderdomen och att tankarna speglas i myter, sagor och olika former av skapande verksamhet. Hur mycket av detta bär vi med oss och färgar det också dagens attityder? Språket är en av flera möjliga källor för studier av positiv och negativ särbehandling av äldre i gångna och nuvarande tider. Här ges en, om än kort, överblick över de frågor som nämnts här och över vad som är allmängiltigt och vad som är tids- och lokalbundet när det gäller synen på äldre, åldrande och ålderdom.

Denna rapport skrevs ursprungligen till utredningen om Bemötande av äldre. Den ansågs dock för svår för att publiceras som en sådan. Det bör  dock inte avskräcka någon från att läsa vidare. Delar av rapporten har sedermera använts i slutbetänkandet från utredningen, och nu föreligger den fullständiga versionen som rapport från Stiftelsen Äldrecentrum.

Ladda ner PDF

Publicerad: 30 januari, 1997

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.