Vinnova-medel ger möjligheter – Stiftelsen Äldrecentrum välkomnar forskaren Sarah Wallcook

30 november, 2021

Stiftelsen Äldrecentrum fortsätter expandera verksamheten och har nyligen fått medel från Vinnova för att undersöka delaktighet i ett digitaliserat samhälle. Tack vare medlen har vi nu fått möjligheten att rekrytera Sarah Wallcook som är nydisputerad vid Karolinska institutet där hon har forskat om äldres användning av vardagsteknik. 

I slutet av november välkomnade Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum Sarah Wallcook som är nydisputerad vid Karolinska institutet. Där har hon ingått i forskningsprogrammet Cactus, Cognitive accessibility and technology use when ageing in home and society, och skrivit sin avhandling om vilka förutsättningar som finns för äldre med kognitiva nedsättningar att använda vardagsteknik.

Sarah Wallcooks doktorandarbete finansierades inom ramen för det prestigefyllda forskningsanslaget Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna.

Hon har sedan tidigare en bakgrund som arbetsterapeut, professionell musiker och projektledare på en ideell organisation i Storbritannien. Och det är genom hennes erfarenheter som hon har hittat till äldreforskningen.

– Min magister handlade om hur digital teknologi kunde användas inom arbetsterapi och när jag arbetade för välgörenhetsorganisationen höll jag ofta workshops för personer med kognitiv svikt. På ett sätt har jag alltid haft nära kontakt med äldre personer, säger Sarah Wallcook.

På Stiftelsen Äldrecentrum kommer hon i ett halvår arbeta nära utredaren Charlotta Ryd, som också har en bakgrund inom Cactus-gruppen. Tillsammans kommer de att arbeta med ett pågående projekt om delaktighet för alla i det digitaliserade samhället, som nyligen fått medel från Vinnova. De kommer bland annat att kartlägga initiativ som finns i kommuner och som visar på goda exempel på digital delaktighet för äldre.

– Teknologi och äldre är ett stort forskningsområde som bara kommer att växa. Det behövs absolut mer kunskap om hur äldre personer uppfattar tekniken så att det inte införs digitala verktyg som sedan inte kommer att användas, säger Sarah Wallcook.

Att arbeta på en FoU-enhet tycker hon ska bli spännande.

– Det känns bra att få föra forskningen nära praktiken och arbeta för förändringar i samhället. Det är det som är viktigt med forskning.