Vårens frukostseminarier 2024

19 december, 2023

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum fortsätter med vår populära frukostseminarieserie med fem tillfällen under våren 2024. Våra utredare och forskare kommer att presentera sina olika projekt inom äldre- och åldrandeområdet. 

Under våren 2024 bjuder vi på fem frukostseminarier.

Hösten 2023 bjöd vi på Stiftelsen Äldrecentrum in till fyra lärorika frukostseminarier om våra projekt som rör äldre och åldrande, och det kommer vi så klart att fortsätta med under våren.

Våren 2024 kommer vi att arrangera hela fem frukostseminarier med start 26 januari. Seminarierna kommer att handla om projekt som direkt rör äldre personers livssituation, men också arbeten som är mer verksamhetsnära.

– Den här terminen har våra seminarier lite av ett tema: verktyg. Det är allt från hur man kan använda dokumentärfilm för lärande inom äldreomsorgen, till hur man kan upptäcka tidiga symptom och besvär relaterade till undernäring bland äldre personer, säger Åsa Hedberg Rundgren, direktör på Stiftelsen Äldrecentrum.

– Under hösten har seminarierna skapat spännande möten och dialoger med publiken, vilket vi självklart ser fram emot att forsätta ha under våren. Det är alltid givande att både få dela med sig av vårt arbete, men också höra om olika liknande initiativ från verksamheter runtom i landet.

Under våren 2024 öppnar anmälan till seminarierna cirka tre veckor innan utsatt datum och man kan delta antingen på plats i Stiftelsen Äldrecentrums lokaler eller digitalt. De som deltar fysiskt får en lätt frukost serverad och chansen att ställa frågor och mingla med föreläsarna.

Klicka här för att läsa mer om varje enskilt seminarium, och för att hitta anmälningsformulär.


 • 26 januari: Dokumentärfilm som verktyg för lärande i äldreomsorg
  Stiftelsen Äldrecentrums utredare Ida Goliath och filmvetaren Annika Wik

Under 2023 inleddes ett tvärvetenskapligt samarbete mellan konst och vård med målet att skapa en konstnärlig dokumentärfilm baserad på pågående forskning i Stockholm stad. Arbetet involverade Stiftelsen Äldrecentrums utredare Ida Goliath och filmvetaren Annika Wik. Resultatet blev filmen Att hitta in i samtalet, som visar samtal mellan boende, anhöriga och personal om framtida vård i livets sista tid på särskilda boenden för äldre.

Under seminariet kommer Ida Goliath och Annika Wik berätta om sina tvärvetenskapliga perspektiv, samt berätta om reaktionerna filmen har fått. De kommer att visa exempel på filmens relationsbyggande och lyssnande förhållningssätt. Slutligen kommer de också att berätta om vilken användbarhet filmen har, vilka den riktar sig till och vilken effekt den kan ha.


 • 23 februari: Verksamhetslogik som redskap för organisationsutveckling
  Sarah Wallcook, Åsa von Berens och Helena Strehlenert, samtliga utredare på Stiftelsen Äldrecentrum, och Paula Källgren, utbildningsansvarig på Kliniskt träningscentrum

Under 2023 har Stiftelsen Äldrecentrum genomfört workshoppar och intervjuer med styrgruppen för Kliniskt träningscentrum, KTC, i Stockholms stad. Syftet har varit att ta fram en så kallad samskapad verksamhetslogik. Verksamhetslogik är ett sätt att beskriva verksamheters förutsättningar, genomförande och förväntade resultat.

Vid detta tillfälle kommer Stiftelsen Äldrecentrums utredare Sarah Wallcook, Åsa von Berens och Helena Strehlenert att presentera hur en verksamhetslogik som skapas tillsammans med en organisation, kan bidra till ökad samsyn kring resurser, prioriteringar och önskade effekter. De kommer även att dela våra erfarenheter av att stödja och vara med i processen, samt hur verksamhetslogik kan användas som ett planeringsverktyg och underlag för uppföljning och utveckling.


 • 22 mars: Verktyg för följsamhet och anpassning vid nya arbetssätt
  Helena Strehlenert, utredare på Stiftelsen Äldrecentrum

I dag förväntas socialtjänstens verksamheter arbeta utifrån evidens och bästa tillgängliga kunskap. Ett sätt att göra det på är att använda arbetssätt som utvecklats och testats i forskning, så kallade evidensbaserade metoder. Men det är inte lätt att tillämpa sådana arbetssätt i praktiken. Verkligheten lägger ofta krokben och det är  vanligt att metoder anpassas på olika sätt, trots att man inte vet vilka konsekvenser det får.

Under det här seminariet kommer Stiftelsen Äldrecentrums utredare Helena Strehlenert att berätta hur man kan tänka kring att tillämpa evidensbaserade metoder i praktiken. Hon kommer även att presentera ett verktyg som verksamheter kan använda för att balansera följsamhet och anpassning när de vill implementera nya arbetssätt.


 • 26 april: Vilka omsorgsbehov och insatser har personer som beviljas äldreomsorg?
  Bettina Meinow, Åsa von Berens och Sarah Wallcook, samtliga utredare på Stiftelsen Äldrecentrum

För att kunna planera, följa upp och utveckla äldreomsorgen är det viktigt att ha kunskap om vilka som beviljas omsorgsinsatser, vad det är för typ av omsorg och dess omfattning. Stiftelsen Äldrecentrum har sedan tidigare genomfört analyser av äldres omsorgsbehov relaterat till beviljad äldreomsorg åt Stockholms stad.

Våra utredare Bettina Meinow, Åsa von Berens och Sarah Wallcook kommer att berätta om en ny analys som de har genomfört baserat på data från 2022, och utifrån frågeställningar som:

 • Vad karaktäriserar omsorgstagarna i Stockholms stad?
 • Vilka insatser beviljas utifrån bedömda behov och sociodemografiska faktorer?
 • Hur skiljer sig omsorgstagarna och de beviljade insatserna jämfört med tidigare år?

 • 31 maj: Att upptäcka symtom och besvär relaterade till undernäring hos äldre
  Åsa von Berens, utredare på Stiftelsen Äldrecentrum, och Erika Berggren, forskare och distriktssköterska på Akademiskt primärvårdscentrum

Risken att utveckla undernäring ökar med hög ålder. Det är ett allvarligt tillstånd som orsakar stort lidande. Under frukostseminariet kommer forskaren och distriktssköterskan Erika Berggren på Akademiskt primärvårdscentrum och Åsa von Berens, utredare på Stiftelsen Äldrecentrum, berätta om sitt pågående forskningsprojekt. I projektet har de tagit fram ett instrument som ska underlätta den bedömningen av symtom och besvär hos äldre med undernäringsrisk.

Instrumentet har tagits fram och testas i samarbete med personal och äldre personer inom Region Stockholms hemsjukvård och på särskilda boenden i Stockholms stad. Åsa von Berens och Erika Berggren kommer också att presentera deras framtida arbete med instrumentet för att se hur användbart det är i praktiken.