Välkommen till vår nya hemsida

2 december, 2020

Du besöker just nu vår nya hemsida, som lanserades den 1 december. Här har vi försökt göra det lättare för dig att hitta den information du söker.

Under 2020 har vi på Äldrecentrum arbetat med att skapa en ny hemsida. Målet har varit att lyfta fram vår verksamhet på ett sätt som gör det enkelt att se vad vi arbetar med, att hitta våra publikationer och att få kontakt med oss för vidare samarbeten.

På den nya sidan hittar du nu våra pågående projekt. Vi är stolta över det arbete vi gör, något som både innefattar forskning och utredning, men också verksamhetsutvecklande insatser. Ofta arbetar vi tillsammans med äldreförvaltningen i Stockholms stad och med Region Stockholm, men vi får även uppdrag av andra aktörer, samtidigt som vi bedriver självständiga projekt. En stor del av vår verksamhet utgörs också av datainsamling för befolkningsstudien SNACK-K.

Våra utredare har nu också fått egna sidor, där de presenterar sin bakgrund, sina intressen och vilka projekt de arbetar med. På sidorna återfinns också referenslistor i urval. På detta sätt hoppas vi att det ska bli tydligt vilken kompetens vi har samlat i vår verksamhet.

En av våra mest besökta sidor har alltid varit publikationssidan, där vi samlar våra rapporter. Numera publicerar vi mer film och så småningom kommer det att finnas kortare presentationer av rapporterna. Just nu har vi inte hunnit med att lägga in allt material, vår historia sträcker sig ända tillbaka till 1986, men vi arbetar på med det. Om du inte hittar en rapport du söker kan du höra av dig till oss på info@aldrecentrum.se.

Ett av våra mål är att skapa nya samarbeten i framtiden, så att vårt arbete kan komma till nytta för ännu fler människor. Därför hoppas vi att vår nya sida ska göra det tydligt hur vi kan hjälpa till och forma partnerskap, och att den ska vara en inspiration till nya kontakter.