Välkommen till en forskningsförmiddag om äldre, digitalisering och delaktighet

6 april, 2023

Är du intresserad av att lära dig mer om äldre personers delaktighet i det i digitaliserade samhället och om digitalt utanförskap? Då ska du delta på denna digitala forskningsförmiddag som äger rum 27 april, klockan 9–12.

DELAD, Delaktighet för alla i det digitaliserade samhället, är ett projekt som drivs av fyra av Stockholms forsknings- och utvecklingsenheter och forskargruppen CACTUS på Karolinska Institutet. Nu bjuder vi in till en digital forskningsförmiddag där du får chansen att lyssna på forskare som har undersökt detta angelägna ämne.

Du kommer att få lyssna på:

  • Eva Lindqvist, enhetschef för Nationellt kompetenscentrum och vägledning äldreomsorg på Socialstyrelsen, som inleder förmiddagen.
  • Forskare från DELAD-projektet berättar om digitalt utanförskap och socialtjänstens roll, samt utvecklingen av ett praktiknära forskningsprojekt och en metod för dialog med socialtjänst och samhälle.
  • Dino Viscovi, universitetslektor vid institutionen för samhällsvetenskaper på Linnéuniversitetet, föreläser om äldre personers teknikanvändning och hur det påverkar deras möjligheter att vara delaktiga i samhället.
  • Agneta Malmgren Fänge, docent och universitetslektor vid institutionen för hälsovetenskaper på Lunds universitet, pratar om hur gemensamt digitalt lärande kan stödja delaktighet för personer med demenssjukdom, samt återhämtning hos anhöriga och personal.

Deltagandet är kostnadsfritt och kommer att äga rum digitalt. Föredragen kommer inte att spelas in.

Klicka här för att anmäla dig till forskningsförmiddagen.

Med vänliga hälsningar,
Projektgruppen DELAD: Karin Johansson, projektledare Nestor FoU-center, Elisabeth Lauritzen, processledare FOU nu, Christofer Lindgren, forskningsledare FoU Nordost , Camilla Malinowsky, docent vid Karolinska Institutet, samt Charlotta Ryd och Sarah Wallcook, båda utredare på Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum


Ladda ner inbjudan som pdf.