Välkommen Louise Sundberg, ny utredare

14 februari, 2022

Stiftelsen Äldrecentrums nya utredare Louise Sundberg. Foto: Mai Engström

Louise Sundberg kommer närmast från Karolinska institutet där hon bedrivit forskning med inriktning på folkhälsovetenskap, demografi, epidemiologi och gerontologi. Som utredare på Stiftelsen Äldrecentrum ska hon arbeta i projekten om hemvård, SNAC och BPSD-registret.  

– Det känns spännande att få arbeta mer praktiknära i en FoU-enhet och faktiskt på nära håll se att det man gör får genomslag i verkligheten, säger Louise Sundberg om sin nya roll.

Hon kommer närmast från Karolinska institutet där hon hösten 2021 disputerade med avhandlingen Better all the time? Trends in health and longevity among older adults in Sweden, som undersökte de viktiga frågorna: Lägger vi till friska eller sjuka år när medellivslängden ökar? Och finns det skillnader beroende på kön och utbildningsnivå?

I grunden har hon en kandidatexamen inom folkhälsovetenskap från Mälardalens universitet och en masterexamen inom samma ämne, men med inriktning på folkhälsoepidemiologi från Karolinska institutet. Hon berättar att intresset för äldreforskning dök upp tidigt under utbildningens gång då de demografiska förändringarna med en åldrande befolkning sätter ljuset på en viktig befolkningsgrupp.

– Jag har alltid haft ett intresse för folkhälsovetenskap, äldreperspektivet kom när jag läste en kurs i internationell hälsa under kandidatprogrammet, då det blev tydligt hur olika länders demografi har betydelse för folkhälsan. Och det är där jag har fortsatt min forskning, säger Louise Sundberg.

Under den sista tiden som doktorand var hon deltidsanställd som forskningsassistent hos Stiftelsen Äldrecentrum inom projektet SNAC Stockholm äldreomsorg.

– Det känns jättekul att få komma tillbaka som utredare på heltid eftersom arbetssättet på en FoU-enhet skiljer sig i viss mån från universitetet. Jag ser fram emot att få arbeta i nära samarbete med kollegor och praktiken, och att få bemöta nya frågor och ämnen med mitt vetenskapliga förhållningsätt i ryggen.

I ett års tid ska hon arbeta nära bland annat Stiftelsen Äldrecentrums utredare Lars Sonde och seniora rådgivaren Lennarth Johansson. Tillsammans ska de genomföra projekt om äldre med hemvård i Stockholms stad, och registret för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens, det så kallade BPSD-registret.


Louise Sundbergs avhandling i tre punkter:

  • Kvinnor har en högre medellivslängd än män, men spenderar i regel en högre andel av deras återstående medellivslängd med funktionsnedsättningar.
  • Den ökade medellivslängden består främst av år utan funktionsnedsättning.
  • Utbildningsnivå har betydelse för antalet år som man kan förväntas leva utan funktionsnedsättning.

Läs mer om hennes avhandling i en nyhet på Äldre i Centrum: Hon undersöker samband mellan medellivslängd och sjukdom