Välkommen Lina Palmlöf, ny utredare på Äldrecentrum

23 augusti, 2021

Lina Palmlöf

Äldrecentrums nya utredare Lina Palmlöf ser fram emot att arbeta verksamhetsnära. Foto: Mai Engström

Med erfarenhet från primärvården, akademisk forskning och FoU-arbete hoppas Äldrecentrums nya utredare, Lina Palmlöf, att hon ska få bidra till praktiknära verksamhetsutveckling.

Lina Palmlöf är i grunden legitimerad sjukgymnast med klinisk erfarenhet av arbete inom primärvården och disputerade 2014 med avhandlingen Neck pain: Factors of importance for the risk and prognosis vid Karolinska institutet.

Hon har tidigare arbetat som forskningsassistent i forskningsprojektet Epidemiologisk undersökning av riskfaktorer för reumatoid artrit, EIRA, vid Karolinska institutet och har som postdoktor bedrivit forskning på data från HAKul-projektet, som står för Hållbar hälsa i kommuner och landsting.

– Som forskare har jag arbetat mycket med epidemiologisk forskning, säger Lina Palmlöf och fortsätter:

– Jag har alltid haft ett stort intresse för verksamhetsutveckling och att arbeta för en kunskapsbaserad praktik, vilket jag saknade när jag forskade, särskilt efter min tjänst som postdoktor. Det verksamhetsnära arbetet som forsknings- och utvecklingsenheter, FoU:er, bedriver var väldigt lockande för mig.

Närmast kommer hon från en tjänst som verksamhetschef på forsknings- och utvecklingsenheten FoU Nordost.

– Jag sökte mig till Äldrecentrum för att det är en spännande verksamhet som har breda uppgifter och bedriver egen datainsamling. Dessutom finns det ett fokus på äldrefrågor, något som jag brinner för, säger hon.

Lina Palmlöfs intresse för äldreforskning kommer från att äldre är en grupp som kan vara utsatta på olika sätt. Hon berättar att det känns väldigt meningsfullt att arbeta för att de ska få en ökad trygghet och god livskvalitet.

– Jag hoppas att jag kan bidra med kunskap om kvantitativa metoder och systematiska uppföljningar för att till exempel hjälpa verksamheter i sitt förbättringsarbete. Vi forskare ska se till att kunskap kommer till användning i praktiken och även att kunskap som genereras i praktiken synliggörs, och där har FoU:erna har en unik roll som länken mellan akademi och praktik.