Stiftelsen Äldrecentrum söker ny utredare

13 april, 2023

Nu öppnar sig möjligheten att bli en del av Stiftelsen Äldrecentrum, då vi söker en ny utredare. Ta chansen att arbeta med forskning och utredningar för att förbättra äldre personers villkor.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett kunskapscentrum som bidrar med forskning och kunskapsperspektiv på äldres situation i samhället, stiftat av Region Stockholm och Stockholms stad. Uppdraget är att verka för att förbättra äldres livsvillkor, genom utredningsarbete, forskning och stöd till verksamhetsutveckling. På så sätt kan Stiftelsen Äldrecentrum bidra till kunskapsutveckling och att välfärdens tjänster för äldre vilar på vetenskaplig grund.

Nu söker vi en ny utredare med doktorsexamen inom relevant område, exempelvis organisation, ledarskap, förändringsarbete, arbetsliv, socialt arbete, äldreomsorg eller medicin. Det är också bra om du har kunskap om det svenska välfärdssystemet.

Som utredare planerar man och genomföra utredningsuppdrag tillsammans med team och beställare, bedriver forskning i samråd med stiftarna, och stöttar verksamhetsutveckling. Dessutom är det viktigt att kommunicera resultat för att kunskap ska komma till användning i praktiken.

Sista dag för ansökan är 5 maj.

Läs hela annonsen här eller gå till vår annons hos Arbetsförmedlingen.