Stiftelsen Äldrecentrum söker doktorand

1 juli, 2022

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. 

Är du intresserad av forskning och äldreomsorg? 

Doktorandprojektet är ett samarbete mellan Stiftelsen Stockholm läns Äldrecentrum och Aging research center (ARC), Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Karolinska Institutet. 

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett kunskapscentrum som bidrar med forskning och kunskapsperspektiv på äldres situation i samhället. Äldrecentrums stiftare är Region Stockholm och Stockholms kommun. Vi är ett 30-tal anställda, där merparten är forskare/utredare eller testledare. Tillsammans hjälps vi åt att skapa en dynamisk och trivsam arbetsplats, som ligger i moderna och trivsamma lokaler längst upp på Sveavägen i Stockholm, ett stenkast från Brunnsviken och Hagaparken. 

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 497 miljoner år 2019, består av sju sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna. 

Aging Research Center (ARC), en sektion inom NVS, finns på KI Campus Solna, Stockholm. ARC är en multidisciplinär forskningsmiljö med tre enheter (medicin, psykologi och socialgerontologi). Centret har omkring 75 anställda, har ett stort fokus på forskning med tillgång till unika forskningsresurser såsom stora longitudinella studier och nationella register.  

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter 

Det övergripande syftet med doktorandprojektet är att bidra till att öka kunskapen om vad som karaktäriserar livssituationen för äldre personer som debuterar inom äldreomsorgen, samt hur beviljade insatser motsvarar behov och förväntningar. 

Doktorandprojektet kommer delvis baseras på data från studien Stockholm SNAC Äldreomsorg som är en del av the Swedish National Study on Aging and Care, SNAC. SNAC är en longitudinell multi-center studie som initierades 2001 av Socialdepartementet och genomförs i fyra regioner: Skåne, Blekinge, Gävleborg samt Stockholm.  

SNAC Stockholm Äldreomsorg omfattar samtliga personer 65 år och äldre som har insatser från äldreomsorgen i Stockholms stad. Från att man beviljas äldreomsorg för första gången registreras alla efterföljande beslut om ändringar, det vill säga vilka insatser man fått beviljat. Uppgifter registreras även kring omsorgstagarnas individuella behov, vilka biståndshandläggarna dokumenterar i underlaget för besluten.  

Vi söker en mycket motiverad person med intresse för äldre personers levnadsbetingelser samt frågor som rör vården och omsorgen om äldre.   

Som doktorand kommer du att: 

 • Analysera registerbaserade data med statistiska metoder. 
 • Samla in och analysera kvalitativa data. 
 • Delta i kurser på forskarnivå. 
 • Delta i alla forskningsrelaterade aktiviteter såsom gruppmöten, avdelningsseminarier samt nationella/internationella möten. 

 Vad erbjuder vi?  

Som doktorand kommer du att vara anställd på Stiftelsen Äldrecentrum och antagen på forskarutbildningen på Karolinska Institutet. Doktorandprojektet är ett nära samarbete mellan Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center på Karolinska Institutet, med handledare från de båda centren. 

På Stiftelsen Äldrecentrum erbjuder vi en inspirerande, dynamisk och trivsam miljö, med kollegor intresserade av frågor som rör äldres levnadsbetingelser.  Vi på Stiftelsen Äldrecentrum genomför praktiknära forskning och utredningar som utformas med och utifrån praktikens frågeställningar och behov av kunskap.  

På KI erbjuds en kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige.  

Färdigheter och personliga egenskaper 

Vi söker dig som är nyfiken, driven och intresserad av äldres situation i samhället och som vill bidra med kunskap som kommer både verksamheter och individer till del. För att lyckas i uppdraget behöver du vara strukturerad och kreativ, ha god samarbetsförmåga och kunna arbeta både självständigt och i grupp. 

Du ska ha: 

 • Masterexamen eller motsvarande inom relevant område exempelvis socialt arbete, folkhälsovetenskap, medicin eller vårdvetenskap 
 • Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift 
 • Goda kunskaper i engelska i tal och skrift 

Det är meriterande om du har: 

 • Arbetslivserfarenhet från äldreomsorgen eller hälso- och sjukvården.  
 • Arbetat med äldreomsorgs– eller folkhälsofrågor inom exempelvis kommun eller myndighet. 
 • Relevant kunskap om organisationen av vård och omsorg för äldre i Sverige. 
 • Erfarenhet av kvantitativ dataanalys. 
 • Erfarenhet av registerbaserad forskning. 
 • Erfarenhet av kvalitativa metoder.  

Villkor 

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid. Som doktorand är du anställd på Stiftelsen Äldrecentrum och antagen på forskarutbildningen på Karolinska Institutet. Läs mer om Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum på www.aldrecentrum.se. 

 • Anställningsform: Projektanställning, Stiftelsen Äldrecentrum tillämpar här provanställning 6 månader. 
 • Anställningens omfattning 100% av heltid, kan diskuteras 
 • Antal tjänster: En 
 • Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse 
 • Löneform: Månadslön 
 • Ort: Stockholm 
 • Diarienummer: 54/2022 

Sista ansökningsdag: 2022-09-16

Kontakt: Åsa Hedberg Rundgren, direktör asa.hedbergrundgren@aldrecentrum.se  

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå 

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger. 

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå. 

 1. (A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du: 

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller 
 1. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 
 1. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. * 

Se KI:s webbsida https://utbildning.ki.se/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva 

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan: https://utbildning.ki.se/bedomning-av-motsvarande-kunskaper-for-grundlaggande-behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva 

 1. (B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du: 

– Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg). 

 Din ansökan ska innehålla dessa dokument: 

– Ett personligt brev och curriculum vitae (svenska eller engelska) där det tydligt framgår varför du vill ha just denna doktorandtjänst samt varför du skulle passa för tjänsten
– Eventuella examensarbeten och publikationer (svenska eller engelska) 
– Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper (svenska eller engelska) 
– Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
– Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan) 

Annons doktorand 2022