Kom med på workshop om att anpassa nya arbetssätt

3 februari, 2021

Ska din verksamhet införa ett nytt arbetssätt, eller kanske ta ett omtag kring något ni redan gör? Då ska ni passa på att anmäla er till våra workshoppar i mars, där ni får hjälp att anpassa arbetssättet till just er verksamhet.

Socialtjänstens insatser ska bygga på bästa tillgängliga kunskap och forskningsevidens, men ofta är evidensbaserade arbetssätt inte utvecklade och testade för just det sammanhang de ska användas i. Utan att tänka på det behöver man göra förändringar när ett arbetssätt införs i en ny verksamhet, med riska att man inte heller når de goda resultaten som man ville. Tillsammans med FOU nu, FoU Nordväst och Karolinska institutet driver Äldrecentrum ett projekt om att anpassa evidensbaserade arbetssätt till olika verksamheter.

– Anpassningar kan vara nödvändiga för att ett arbetssätt ska fungera bra, men då är det bättre att de är genomtänkta! Projektet vill stödja verksamheter att reflektera på ett systematiskt sätt kring balansen mellan anpassning och följsamhet i samband med införandet av nya arbetssätt, dvs att göra evidens användbar i praktiken, säger Äldrecentrums utredare Helena Strehlenert, som arbetar med projektet.

Nu bjuder projektledarna in till workshoppar med verksamheter som vill införa något nytt. Företrädesvis gäller det verksamheter från kommuner där projektets FoU:er är verksamma, men hela Stockholms län är välkomna.

Vilka typer av nya arbetssätt ska man ta med sig och vad kommer att hända på träffarna?

– För att ha nytta av workshopparna bör arbetssättet som ska införas vara ganska väl beskrivet, till exempel vilka delar som ingår, hur det är tänkt att användas, vilken målgrupp det är utvecklat för och så vidare. Det behöver alltså finnas en slags ”ursprunglig” version av arbetssättet som är möjlig att anpassa eller vara följsam till, eftersom det är just den balansen som vi fokuserar på när vi träffas. Vid workshopparna varvar vi gemensamma genomgångar och diskussioner med grupparbeten där varje verksamhet får tid att reflektera kring sitt eget arbetssätt på ett strukturerat sätt, med hjälp av det material som vi utvecklat i projektet.

Det är ju tuffa tider för alla som arbetar med äldrefrågor nu. Kommer det här att innebära en massa extra arbete för de som deltar?

– Vi bjuder in till två halvdagsworkshopar som genomförs med några veckors mellanrum. Utöver det behöver man också lägga lite arbete på att ta reda på information om det ursprungliga arbetssättet som ska införas och hur det är tänkt att användas, för att ha en utgångspunkt för diskussionen kring anpassning och följsamhet. Men tidigare deltagare har uttryckt att det betalade sig när de väl skulle införa arbetssättet, eftersom de kunde skapa en bättre plan för implementeringen.

Om man är osäker på om man har något som passar för de här workshopparna, vad ska man göra då?

– Ta kontakt med mig eller någon av mina projektkolleger från FoU nu eller FoU Nordväst så kan vi tillsammans reda ut om ni skulle ha nytta av att delta!

Workshopparna kommer att äga rum 9 och 29 mars.

Läs inbjudan här!

Lär mer om projektet här!

 

Kontakt

Helena Strehlenert, 08-690 58 13

 

Om workshopparna

Tid: Workshop 1: 9 mars kl.13-16. Workshop 2: 29 mars kl.13-16

Hur: I workshopform får deltagarna arbeta med sitt nya arbetssätt eller metod alternativt redan införda arbetssätt som behöver ett ”omtag”. Ni kommer att arbeta utifrån ett strukturerat material och får stöd från FoU:er samt forskare från Karolinska Institutet med att använda materialet. Dessa två tillfällen ger en möjlighet att reflektera kring det nya arbetssättet och planera konkret för hur balansen mellan följsamhet och anpassningar bäst görs utifrån den egna verksamhetens unika förutsättningar. Workshoparna genomförs via zoom. Ni behöver sitta vid en dator med kamera och mikrofon för att kunna delta fullt ut. Vi skapar digitala samtalsrum där ni verksamhetsvis får möjlighet att arbeta tillsammans.

Vilka: Tre till sex personer från varje verksamhet deltar. Det är viktigt att samma personer deltar vid båda tillfällena. Det är bra om en chef med mandat att fatta beslut relaterat till implementeringsarbetet deltar tillsammans med personer som kommer att använda det nya arbetssättet i praktiken. Verksamhetsutvecklare eller liknande som kommer att vara involverade i implementeringen är också välkomna.